Lista naszych aktualnych szkoleń. Zapraszamy

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
2021-11-22 Nakładanie mandatów, przeprowadzanie kontroli i udzielanie informacji publicznej przez Inspekcję Weterynaryjną. Przepisy i praktyka Super User 25
2021-11-24 Substancje i mieszaniny chemiczne: karty charakterystyki, klasyfikacja i oznakowanie, przepisy ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Super User 38
2021-11-19 OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH. WYŁĄCZENIA GRUNTÓW Z PRODUKCJI. SZKOLENIE OBEJMUJE ZMIANĘ USTAWY O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH UCHWALONĄ NA POSIEDZENIU SEJMU W DNIU 14.10.2021 Super User 32
2021-11-16 Skuteczne zarządzanie zadrzewieniami, czyli przepisy ustawy o ochronie przyrody w praktyce Super User 696
2021-11-05 Stosowanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt w praktyce Super User 43
2021-10-28 Gospodarka ściekowa w świetle przepisów krajowych Super User 73
2021-11-26 Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi. Nowe przepisy. Postępowanie administracyjne. Super User 84
2021-11-23 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmiany wprowadzane przez ustawę z dnia 11 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach Super User 107
2021-11-25 Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie w praktyce Super User 160
2021-11-29 „Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym ” Super User 188