Lista naszych aktualnych szkoleń. Zapraszamy

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
2019-03-18 Przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian Super User 1
2019-03-15 Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Super User 9
2019-05-13 Uprawnienia mandatowe Inspekcji Weterynaryjnej oraz wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli przestrzegania prawa Super User 7
2019-03-20 Jakie należy obecnie wypełniać obowiązki, aby uniknąć kar wynikających z przepisów prawa krajowego i prawa UE w zakresie F-gazów i SZWO - szkolenie praktyczne Super User 257
2019-03-08 Usuwanie drzew, a formy ochrony przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej) Super User 85
2019-03-11 Wydawanie i kontrola wykonania decyzji z zakresu ochrony środowiska przed odpadami po zmianach Super User 209
2019-03-06 Wydawanie i zmiana pozwoleń zintegrowanych, Konkluzje BAT (dla dużych obiektów energetycznego spalania – LCP, dla przemysłu przetwarzania odpadów WT i inne), analiza pozwoleń zintegrowanych, odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych, konse Super User 273
2019-03-05 Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym wraz z najnowszymi zmianami przepisów i zasadami dobrej praktyki. Super User 282
2019-03-04 NAJNOWSZE ZAŁOŻENIA PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH NIEPAŃSTWOWYCH Super User 185
2019-02-25 GOSPODARKA ODPADAMI W 2019 ROKU - PODSTAWOWE WYMAGANIA, DECYZJE, EWIDENCJA ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ, A TAKŻE ZMIANY W TYM ZAKRESIE Super User 241