Lista naszych aktualnych szkoleń. Zapraszamy

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
2019-11-22 Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów, tj. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w och Super User 27
2019-11-15 Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do wymagań zawartych w Konkluzjach BAT Super User 50
2019-10-28 Stosowanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt w praktyce Super User 52
2019-11-20 Ochrona powierzchni ziemi - identyfikacja i remediacja zanieczyszczonej gleby i ziemi Super User 74
2019-11-06 Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce Super User 80
2019-10-16 OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH W PROCESIE INWESTYCYJNYM Super User 70
2019-10-21 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Super User 81
2019-10-18 NOWE PODDZIAŁANIE LEŚNE PROW 2014-2020 DOTYCZĄCE INWESTYCJI W ROZWÓJ OBSZARÓW LEŚNYCH I POPRAWĘ ŻYWOTNOŚCI LASÓW – PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH PRAWNYCH Super User 65
2019-10-25 Prawne aspekty ochrony powietrza w świetle ustawy – Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy, z uwzględnieniem zmian związanych z transpozycją prawa unijnego. Super User 160
2019-10-14 Uprawnienia mandatowe Inspekcji Weterynaryjnej oraz wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli przestrzegania prawa Super User 58