Lista naszych aktualnych szkoleń. Zapraszamy

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
2019-12-16 Przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawami z dnia: 27.10.2017 r.; 28.02.2018 r.; 6.03.2018 r.; 20.07.2018 r.; 11.09.2019 r. Super User 39
2019-12-06 PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH W ADMINISTRACJI W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH ODNOŚNIE NAJNOWSZYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA Super User 132
2019-12-16 Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce Super User 221
2019-12-02 Obowiązki dalszych użytkowników wynikające z rozporządzeń REACH i CLP oraz ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych Super User 258
2019-11-18 Przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawami z dnia: 27.10.2017 r.; 28.02.2018 r.; 6.03.2018 r.; 20.07.2018 r.; 11.09.2019 r. -PRZEŁOŻONE NA 16 GRUDNIA 2019R Super User 256
2019-12-17 Prawnicze ABC dla Inspekcji Weterynaryjnej – nakładanie mandatów, przeprowadzanie kontroli oraz udzielanie informacji publicznej. Przepisy i praktyka Super User 144
2019-11-27 Przepisy prawa krajowego i prawa UE w zakresie F-gazów (HFC) i SZWO z uwzględnieniem najnowszych i przyszłych zmian prawnych, wypełnianie obowiązków w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) oraz Bazie Super User 156
2019-12-13 Gospodarka odpadami w świetle znowelizowanych ustaw: Prawa ochrony środowiska, o odpadach i planowanych aktów towarzyszących Super User 220
2019-11-29 Zagospodarowywanie wody opadowej i roztopowej w świetle obowiązujących przepisów Super User 151
2019-11-22 Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów, tj. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w och Super User 358