2024-09-09 GMM i GMO – prawo w praktyce

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, Krakow

Zapraszamy na szkolenie pt. GMM i GMO – prawo w praktyce, które odbędzie się 9 września 2024r w godz.9.00 - 14.00 online w formie webinarium

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 3 września 2024 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom praktyki w przygotowywaniu wniosków na otrzymanie zgód i zezwoleń na badania naukowe/kliniczne/wdrożeniowe z mikroorganizmami i organizmami genetycznie zmodyfikowanymi.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

 Pracownicy wyższych uczelni, instytutów naukowych, parków technologicznych, podmiotów prowadzących badania kliniczne i wdrożeniowe.

 Pracownicy inspekcji pracy i inspekcji sanitarnych, wykonujących urzędowe kontrole zakładów inżynierii genetycznych.

Program szkolenia:

1. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych?:

• zakres nowelizacji ustawy obowiązujący od  2015 r.,

• obowiązki ministra właściwego ds. środowiska,

• podstawowe definicje  zawarte w ustawie:

 mikroorganizmy i organizmy genetycznie zmodyfikowane - nieoczywistości, 

 zakład inżynierii genetycznej, 

 zamknięte użycie GMM i GMO;

• podstawowe akty wykonawcze do  ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych:

 w sprawie klasyfikacji  mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO,

 w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej,

 w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zgłoszeń związanych z zamkniętym użyciem mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych,

 w sprawie klasyfikacji mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO.

2. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenia zakładu inżynierii genetycznej:

 zagadnienia formalno-prawne dotyczące zakładu inżynierii genetycznej w świetle ustawy o GMM i GMO,

 procedura ubiegania się o wydanie pozwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej - wymogi formalne,

 wypełnianie wniosku – porady praktyczne punkt po punkcie,

 procedura wydawania opinii przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.

3. Zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakładach inżynierii genetycznej:

 zgłoszenie działań zamkniętego użycia GMM w I kategorii zagrożenia:

- zagadnienia formalno-prawne dotyczące zakładu inżynierii genetycznej w świetle ustawy o GMM i GMO,

- obowiązki podmiotu dokonującego zgłoszenia,

- obowiązujące terminy,

- wymagane dokumenty,

- wypełnianie wniosku – porady praktyczne punkt po punkcie,

 procedura ubiegania się o zgodę ministra właściwego ds. środowiska na zamknięte użycie GMM w kategoriach zagrożenia II-IV oraz zamknięte użycie GMO:

- zagadnienia formalno-prawne dotyczące zakładu inżynierii genetycznej w świetle ustawy o GMM i GMO,

- obowiązki podmiotu dokonującego zgłoszenia,

- obowiązujące terminy,

- wymagane dokumenty,

- wypełnianie wniosku – porady praktyczne punkt po punkcie.

4. Publiczne rejestry zakładów inżynierii genetycznej oraz zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO prowadzone przez ministra właściwego ds. środowiska.

5. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy:

 minister ds. środowiska,

 inspekcja pracy,

 inspekcja sanitarna.

6. Odpowiedzialność użytkownika GMM i GMO.

Szkolenie w formie webinarium. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online, widzą wykładowcę i prezentację oraz mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio lub za pośrednictwem czatu. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału dostanie na ok. 1-2 dni przed planowaną datą szkolenia link do udziału w seminarium szkoleniowym na platformie Zoom.

Jest możliwość również na 1 dzień przed szkoleniem dla osób zainteresowanych przetestowanie udziału w próbnym spotkaniu online. W tym celu wyślemy link do testowego spotkania. 

Wykładowca:

Ekspert, pracownik Zespołu ds. GMO w Departamencie Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska.