2024-09-06 WYMAGANIA EMISYJNE I POMIAROWE ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO, W TYM DOSTOSOWANIA DO KONKLUZJI BAT

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, Krakow

Zapraszamy na szkolenie pt. WYMAGANIA EMISYJNE I POMIAROWE ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO, W TYM DOSTOSOWANIA DO KONKLUZJI BAT , które odbędzie się 6 września 2024r w godz. 10.00 - 15.00 online i stacjonarnie w Krakowie na Ul. Jagiellońskiej 6, I p

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 2.09.24 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Program szkolenia:

1. Wymagania ogólne dotyczące pozwoleń zintegrowanych;

2. Zasady i normy prawne dotyczące pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza mające zastosowanie w odniesieniu do pozwoleń zintegrowanych;

3. Kluczowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra klimatu i Środowiska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów;

a. Standardy emisyjne dla dużych źródeł spalania 

b. Standard emisyjne dla średnich źródeł spalania, w tym mechanizmy elastyczne wynikające m.in. z art. 146j ustawy Prawo ochrony środowiska 

4. Kluczowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji;

5. Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do Konkluzji BAT:

a. wymagania emisyjne,

b. wymagania pomiarowe, 

c. niepewności pomiarowe.

6. Ocena stabilności poziomów emisji w związku z możliwością ograniczenia częstotliwości pomiarów wielkości emisji wskazanej w Konkluzjach BAT;

7. Zasady udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych zawartych 

w Konkluzjach BAT; poradnik w zakresie odstępstw dla dużych źródeł spalania (LCP), zgodnie z art. 204 ust. 2 Ustawy POŚ

a. Podstawy prawne udzielenia odstępstwa

b. Rodzaje odstępstw

c. Kryteria udzielenia odstępstwa

8. Analiza kosztów i korzyści środowiskowych; zasady i interpretacja wyników

a. Podstawowe niepewności przyjętej metodyki

b. Nieproporcjonalność kosztów dostosowawczych w stosunku do korzyści środowiskowych

c. Co, gdy ocena ilościowa (monetyzacja korzyści środowiskowych) nie jest możliwa

9. Zmiana Pozwolenia Zintegrowanego wynikająca z odstępstwa;

10. Analiza pozwolenia zintegrowanego wydanego z odstępstwem;

11. Nowelizacja dyrektywy 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych (IED);

12. Omówienie Konkluzji BAT dla wybranych branż, w tym opublikowane 18 grudnia 2023 konkluzje BAT dla rzeźni oraz przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. 

13. Konsultacje, dyskusja

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie online i stacjonarnie (jeśli zbierze się grupa ok. 10 osób na tę formę).

Wybór formy należy do Państwa. 

Szkolenie stacjonarne: Kraków, ul. Jagiellońska 6, I p. 

Szkolenie w formie webinarium – online. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online, widzą wykładowcę i prezentację oraz mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio lub za pośrednictwem czatu. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału dostanie na ok. 1-2 dni przed planowaną datą szkolenia link do udziału w seminarium szkoleniowym na platformie Zoom.

 Wykładowca:

Ekspert w zakresie pozwoleń zintegrowanych i Najlepszych Dostępnych Technik BAT. Od ponad 10 lat zajmujący się regulacjami prawnymi dotyczącymi emisji przemysłowych opracowywanych na poziomie krajowym oraz europejskim. Członek Technicznych Grup Roboczych opracowujących Konkluzje BAT. Ekspert narodowy w DG ds. środowiska Komisji Europejskiej