2024-09-23 Gospodarka odpadami w 2024 r- obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: Gospodarka odpadami w 2024 r- obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany, które odbędzie  się 23 września 2024 r w godz. 10.00 - 15.00 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 17 września 2024 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Szkolenie zostanie zrealizowane stacjonarnie i online 

stacjonarnie: Kraków, ul. Jagiellońska 6 (COTG PTTK) 

Program szkolenia:

1. Ustawy kształtujące gospodarkę odpadami w Polsce.

2. Dyrektywy odpadowe oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE jako podstawa do wykładni i stosowania polskich przepisów odpadach.

3. Gospodarka o obiegu zamkniętym jak celów przepisów o odpadach.

4. Co jest a co nie jest odpadem – zakres zastosowania ustawodawca o odpadach. Kiedy stosujemy ustawę o odpadach, a kiedy nie.

5. Zasady klasyfikacji odpadów, różne rodzaje odpadów, w tym odpady komunalne – konsekwencje wynikające z zakwalifikowania danej substancji lub przedmiotu do danego rodzaju odpadu.

6. Produkt uboczny, pozostałości z procesu produkcyjnego – procedura wystąpienia o stwierdzenie uznania za produkt uboczny pozostałości z procesu produkcyjnego, przykłady pozostałości uznanych za produkty uboczne.

7. Utrata statusu odpadów – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem. Określenie w zezwoleniu na przetwarzanie utraty statusu odpadów. Rozporządzenia dotyczące utraty statusu odpadów: w tym m.in. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków utraty statusu odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw.

8. Podmioty obowiązane w gospodarce odpadami – wytwórca i posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w gospodarce odpadami.

9. Zasady ogólne gospodarki odpadami

• ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska• hierarchia sposobów postępowania z odpadami - wprowadzenie przepisów o przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym;

• zapobieganie powstawaniu odpadów;

• zasada bliskości.

10. Plany gospodarki odpadami jako narzędzie do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym - wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących zapobiegania powstawania odpadów - Krajowy program zapobiegania powstawania odpadów jako część Krajowego planu gospodarki odpadami.

11. Przetwarzanie odpadów oraz procesy przetwarzania odpadów – odzysk odpadów, w tym odzysk energii, odzysk materiałów, prace ziemne, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, oraz unieszkodliwianie. 

12. Zbieranie odpadów, selektywne zbieranie oraz segregowanie odpadów – obowiązki w tym zakresie, m.in. w zakresie odpadów budowlanych.

13. Zasady magazynowania odpadów:

• wizyjny system monitoringu odpadów,

• organizacja magazynów odpadów,

• magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,

• czas magazynowania odpadów. 

14. Zasady transportu odpadów.

15. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:

• podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,

• zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady, w szczególności w zakresie odpadów niebezpiecznych;

• umowy dotyczące odpowiedzialności za odpady,

• koszty gospodarowania odpadami.

16. Usuwanie odpadów z miejsc na to nieprzeznaczonych – obowiązki organów ochrony środowiska.

17. Podstawowe wymagania w zakresie decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz zasad ich wydawania.

18. Rejestracja w BDO w zakresie wytwarzania, przetwarzania, zbierania i transportu odpadów.

19. Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej.

20. Konsekwencje niewykonywania lub niewłaściwego wykonania przepisów - administracyjne kary pieniężne, wykroczenia oraz przestępstwa w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami. 

21. Konsultacje, dyskusja.

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie hybrydowej czyli jednocześnie stacjonarnie i online. 

Uczestnik może wybrać formę uczestnictwa dogodną dla siebie. 

Szkolenie stacjonarne: Kraków,  ul. Jagiellońska 6 , I p.

Szkolenie w formie webinarium – online. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online, widzą wykładowcę i prezentację oraz mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio lub za pośrednictwem czatu. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału dostanie na ok. 1-2 dni przed planowaną datą szkolenia link do udziału w seminarium szkoleniowym na platformie Zoom.

 Wykładowca:

Pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w zakresie przepisów i wymagań dotyczących gospodarki odpadami, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” przy Uniwersytecie Łódzkim, autor Komentarza do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych z sektora gospodarki odpadami.