2023-09-29 PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W KONTEKŚCIE WYBRANYCH OBSZARÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W KONTEKŚCIE WYBRANYCH OBSZARÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, które odbędzie się w dniu 2023-09-29 w Krakowie ul. Jagiellońska 6 , I p / online w godz. 10.00 - 15.00 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 26 września 2023 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Szkolenie adresowane jest do samorządu wojewódzkiego, powiatowego, gmin oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Szkolenie będzie miało charakter praktycznego warsztatu połączonego z odpowiedziami na zróżnicowane pytania Uczestników.

 PROGRAM SZKOLENIA:

I. Część ogólna 

1. Zasady stosowania proceduralnych przepisów administracyjnych

2. Rodzaje i tryby postępowań

3. Zakres przepisów materialnych dotyczących ochrony środowiska

4. Rodzaje stosowanych instrumentów prawnych

 

II. Ogólne uwarunkowania administracyjne dotyczące prowadzenia spraw administracyjnych

1. Uwarunkowania dotyczące wezwań formalnych, materialnych oraz finansowych 

2. Uprawnienia i zakres działania strony postępowania

3. Działania organizacji społecznych i ekologicznych

4. Rola i zakres działania pełnomocników

5. Spory o właściwość – zapobieganie i działanie

III. Prowadzenie postępowań dowodowych

1. Doręczanie pism

2. Stosowanie wezwań

3. Terminy

4. Wszczęcie postępowania i prowadzenie czynności dowodowych

5. Oględziny i wizje w terenie

 

IV. Rozstrzygnięcia administracyjne

1. Prowadzenie postępowań w trybie zwykłym

2. Rodzaje postępowań i zakres ich prowadzenia w trybie nadzwyczajnym

3. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i milczące załatwienia spraw

4. Odwołania i zażalenia

5. Wznowienia postępowań, uchylenia i zmiany decyzji, stwierdzenia nieważności, wygaszanie decyzji administracyjnych

6. Wydawanie zaświadczeń

7. Rozstrzyganie spraw w drodze milczące załatwienia i sposoby dokumentowania

 

V. Uwarunkowania wynikające z przepisów materialnych, w tym wynikające w szczególności z przepisów następujących ustaw:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

5. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

6. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

  Szkolenie będzie przeprowadzone w formie hybrydowej czyli jednocześnie stacjonarnie i online. 

Uczestnik może wybrać formę uczestnictwa dogodną dla siebie. Jeśli jednak nie uzbiera się grupa na szkolenie stacjonarne to szkolenie zostanie przeprowadzone online dla wszystkich uczestników.

Szkolenie stacjonarne: Kraków,  ul. Jagiellońska 6 , I p. (zostanie przeprowadzone przy zgłoszeniu min 8 osób).

Szkolenie w formie webinarium – online. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online, widzą wykładowcę i prezentację oraz mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio lub za pośrednictwem czatu. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału dostanie na ok. 1-2 dni przed planowaną datą szkolenia link do udziału w seminarium szkoleniowym na platformie Zoom.

Wykładowca:

radca prawny, doktor nauk prawnych i ekspert w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa leśnego i rolnego, zastępca prezesa Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej, w tym w Ministerstwie Środowiska w Departamencie Leśnictwa oraz w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Gospodarki Ziemią. Prowadzący od wielu lat specjalizuje się w tematyce dotyczącej ochrony środowiska, wykonując od 2016 r. obowiązki radcy prawnego w organie administracji rządowej.