2023-10-24 Inwestycje ze środków publicznych a nieprzewidziane warunki gruntowe. Jak uniknąć kosztów dodatkowych? Aspekty prawne i optymalizacja

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: "Inwestycje ze środków publicznych a nieprzewidziane warunki gruntowe. Jak uniknąć kosztów dodatkowych? Aspekty prawne i optymalizacja ", które odbędzie się w dniu 2023-10-24 w godz. 10.00 - 15.00 stacjonarnie: Kraków ul. Jagiellońska 6, I p oraz online.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 19 października 2023 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

ADRESACI: pracownicy urzędów gminy, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich zajmujący się inwestycjami lub nadzorujących inwestycje, pracownicy miejskich, powiatowych i wojewódzkich zarządów dróg, pracownicy administracji geologicznej, pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej wydający pozwolenia na budowę, pracownicy miejskich i gminnych spółek, kierownicy referatów inwestycji, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy odpowiedzialni za inwestycje w dużych państwowych i prywatnych przedsiębiorstwach, pracownicy firm projektowych, wykonawczych, geologicznych i geotechnicznych, osoby sporządzający i kontrolujące dokumentację przetargową, pracownicy uczelni wyższych zajmujący się projektowaniem budowlanym i badaniami podłoża gruntowego, osoby odpowiedzialne za wydatkowanie środków publicznych na inwestycje, kadra zarządzająca i pracownicy firm wykonujących roboty budowlane.

CEL SZKOLENIA: Głównym celem szkolenia jest przedstawienie na rzeczywistych przykładach oraz na tle orzecznictwa sądów powszechnych wpływu nieprzewidzianych warunków gruntowych na realizację inwestycji w kontekście odpowiedzialności Zamawiającego i Wykonawcy.

FORMA SZKOLENIA: Prezentacja obejmująca blisko 100 slajdów zawierających omówienie kilkudziesięciu przykładów rzeczywistych problemów związanych z realizacją inwestycji, a także kilku ciekawych wyroków sądowych oraz wyroków KIO, analizy przepisów dotyczących warunków gruntowych, porównania trybów postępowania przetargowego, procedury optymalizacji oraz sposoby uniknięcia kosztów dodatkowych i minimalizacji opóźnień wykonawczych. 

Program szkolenia:

1. Rozpoznawanie podłoża gruntowego a odpowiedzialność projektanta

2. Koszty wynikające z niewłaściwego rozpoznania podłoża gruntowego

3. Rozpoznawanie podłoża gruntowego a przepisy prawa

4. Zawartość projektu budowlanego w zakresie wyników badań podłoża gruntowego

5. Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie oceny dokumentacji

6. Przykłady zapisów w projektach budowlanych – przepisy a rzeczywistość

7. Niewłaściwe rozpoznanie podłoża a wydłużenie czasu realizacji inwestycji

8. Odpowiedzialność za nieprzewidziane warunki gruntowe

9. Koszty zmian wykonawczych na skutek wystąpienia odmiennych warunków gruntowych

10. Interpretacja wyników badań podłoża a projektowanie

11. Błędy projektowe i wykonawcze w odniesieniu do warunków gruntowych

12. Awarie budowlane jako skutek braku rozpoznania podłoża posadowienia

13. Koszty i zasadność stabilizacji osuwisk

14. Odpowiedzialność zamawiającego a koszty dodatkowe

15. Dokumentacja przetargowa a warunki gruntowo-wodne

16. Porównanie trybów przetargowych w odniesieniu do odpowiedzialności za warunki gruntowe

17. Warunki gruntowe a nadzór nad realizacją inwestycji budowlanych

18. Formy nadzoru nad wykonywaniem badań podłoża i realizacją inwestycji

 19. Zestawienie wniosków i propozycja optymalizacji działań.

Materiały szkoleniowe: Zbiorcze zestawienie przepisów w zakresie badań podłoża gruntowego oraz wykaz i skrótowy opis postępowań sądowych w nawiązaniu do rzeczywistych przykładów realizacji inwestycji wraz z wnioskami, które pozwalają na określenie odpowiedzialności. Zamawiającego względem Wykonawcy i które można wykorzystywać w postepowaniach przetargowych.

 Szkolenie będzie przeprowadzone w formie stacjonarnej, ale jest też możliwość udziału online. 

Uczestnik może wybrać formę uczestnictwa dogodną dla siebie.

Szkolenie stacjonarne: Kraków,  ul. Jagiellońska 6, I p z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przy czym jeśli nie uzbiera się grupa min. 8 osób szkolenie przeprowadzimy tylko w jednej formie online.

Szkolenie w formie webinarium – online. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online, widzą wykładowcę i prezentację oraz mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio lub za pośrednictwem czatu. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału dostanie na ok. 1-2 dni przed planowaną datą szkolenia link do udziału w seminarium szkoleniowym na platformie Zoom.

 Wykładowca:

 Dr inż. Tomasz Bardel – wiceprezes GEOGRUNT PPUP Sp. z o.o. sekretarz Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska

Geolog i inżynier środowiska posiadający kwalifikacje w zakresie geologii w 4 kategoriach (III,V,VII,XII). Autor ponad 700 dokumentacji geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych,

hydrogeologicznych, dotyczących ciepła Ziemi i geologiczno-złożowych. Prowadził nadzór geotechniczny nad realizacją ponad 140 inwestycji budowlanych.

Autor publikacji naukowych dotyczących metod badania i ulepszania podłoża gruntowego, rozpoznawania i zabezpieczania osuwisk oraz aspektów prawnych w geologii i geotechnice.

Od 2014 roku członek Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska. W latach 2014-2017 członek komisji do spraw zmian w prawie przy Polskim Komitecie

Geotechniki.

Prezentował referaty naukowo-techniczne oraz prawne na wielu ogólnopolskich konferencjach naukowych (m.in. WPGI, GeoSym, WGI, O!SUWISKO) jak również w formie webinarium online.