2023-10-02 Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie w praktyce

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, Krakow

Zapraszamy na szkolenie pt. "Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie w praktyce", które odbędzie się 2 października 2023 r w godz.10.00- 15.00 w formie hybrydowej czyli zarówno stacjonarnie (Kraków ul. Jagiellońska 6) oraz online 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 29 września br. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Prawo dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie gwarantuje art. 74 ust. 3 Konstytucji RP, zaś tryb ich udzielania reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Podczas jej stosowania pojawiają się jednak liczne pytania, na które trudno znaleźć odpowiedź w dostępnej literaturze, np. czy dziewięciolatek może żądać udostępnienia informacji? Co należy rozumieć pod pojęciem informacji wymagającej wyszukania, przekształconej albo przetworzonej? Co zrobić z wnioskiem o udzielenie informacji o środowisku złożonym w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej? Czy można odstąpić od pobrania opłaty za wyszukanie lub przekształcenie informacji, czy też należy jej dochodzić, nawet jeśli nie jest ona wysoka? Czy można żądać uiszczenia opłaty przed udzieleniem informacji? Jakie mogą być konsekwencje nieudostępnienia informacji w terminie? Jak należy rozumieć poszczególne przesłanki odmowy udostępnienia informacji? Czym jest dokument  w trakcie opracowywania? Jakich błędów unikać przy wydawaniu decyzji w sprawie odmowy udzielenia informacji? Jakie inne jeszcze przepisy regulują kwestie związane z dostępem do informacji o środowisku?

Celem szkolenia jest omówienie obowiązujących przepisów dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, wskazanie możliwych sposobów rozwiązywania problemów pojawiających się przy ich stosowaniu oraz dostarczenie uczestnikom szkolenia unikatowej wiedzy w tym zakresie. Jednocześnie podczas szkolenia omówione zostaną zmiany w przepisach, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. ( w tym ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego), oraz ich wpływ na dotychczasowe zasady udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

Forma szkolenia: wykład połączony z rozwiązywaniem kazusów oraz dyskusją z uczestnikami szkolenia

PROGRAM:

I. Wprowadzenie - dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie w prawie międzynarodowym, unijnym i polskim, konstytucyjne uwarunkowania dostępu

II. Informacja o środowisku i jego ochronie a informacja publiczna

1. Zakres stosowania ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej

2. Pojęcie informacji o środowisku i jego ochronie

3. Pojęcie informacji publicznej

4. Informacja o środowisku i jego ochronie jako informacja publiczn5. Problematyka stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej w odniesieniu do informacji o środowisku i jego ochronie

6. Problematyka ponownego wykorzystania informacji o środowisku i jego ochronie

III. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

1. Podmioty uprawnione do uzyskania informacji oraz zobowiązane do jej udzielenia

2. Żądanie udzielenia informacji o środowisku i jego ochronie

3. Termin i forma udzielenia informacji

4. Informacja przetworzona a informacja przekształcona

5. Wyszukiwanie informacji

6. Opłaty za wyszukanie lub przekształcenie informacji

7. Problematyka egzekwowania opłat, niepobranie opłaty a dyscyplina finansów publicznych

IV. Odmowa udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

1. Przesłanki odmowy

2. Pojęcie interesu publicznego

3. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji

4. Środki odwoławcze

5. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie a odmowa udostępnienia informacji publicznej

6. Najczęściej popełniane błędy przy wydawaniu decyzji o odmowie udostępnienia informacji

V. Pozostałe zagadnienia

1. Publicznie dostępne wykazy

2. Upowszechnianie informacji drogą elektroniczną

3. Informacja o środowisku i jego ochronie a ustawy szczególne

4. Prawa strony w postępowaniu administracyjnym a dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

5. Udostępnianie informacji a ochrona danych osobowych

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie hybrydowej czyli jednocześnie stacjonarnie i online. 

Uczestnik może wybrać formę uczestnictwa dogodną dla siebie.

Szkolenie stacjonarne: Kraków,  ul. Jagiellońska 6 A, I p z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jeśli nie zbierze się min 8 osób na szkolenie stacjonarne to zrealizujemy tylko formę online.

Szkolenie w formie webinarium – online. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online, widzą wykładowcę i prezentację oraz mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio lub za pośrednictwem czatu. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału dostanie na ok. 1-2 dni przed planowaną datą szkolenia link do udziału w seminarium szkoleniowym na platformie Zoom.

Wykładowca:

prawnik

Naczelnik Wydziału w Departamencie Prawnym Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i stosowaniu prawa z zakresu ochrony środowiska i przyrody