2022-10-03 EGZEKUCJA OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA KROK PO KROKU

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: EGZEKUCJA OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA KROK PO KROKU, które odbędzie się w dniu 2022-10-03 w godz. 10.00 - 15.00 stacjonarnie: Kraków ul. Jagiellońska 6, I p oraz online.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 28 września 2022 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

 

Ochrona środowiska wymaga nie tylko nakładania licznych obowiązków z zakresu ochrony środowiska, lecz także późniejszej egzekucji ich wykonania. Postępowanie egzekucyjne w administracji rodzi liczne problemy w praktyce, tym bardziej że jest ono bardzo sformalizowane. Czy należy wszcząć egzekucję, skoro i tak sytuacja majątkowa dłużnika wskazuje, że będzie ona bezskuteczna? Jaki środek egzekucyjny wybrać? Co zrobić, kiedy dłużnik utracił byt prawny? W jaki sposób zabezpieczyć majątek dłużnika przed wszczęciem egzekucji? Co może być przedmiotem zarzutu? Czy wierzyciel ponosi koszty postępowania egzekucyjnego, jeżeli było ono bezskuteczne? Co zrobić w sytuacji, gdy dłużnik utrudnia prowadzenie egzekucji?

Z tymi i wieloma innymi problemami borykają się na co dzień organy ochrony środowiska. Celem szkolenia jest omówienie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (z uwzględnieniem najnowszych zmian) krok po kroku oraz wskazanie praktycznych sposobów rozwiązywania problemów związanych z jej stosowaniem. Z uwagi na fakt, że duża część postępowań egzekucyjnych dotyczy ochrony środowiska przed odpadami, podczas szkolenia omówione zostaną również przepisy dotyczące zabezpieczenia roszczeń przy wydawaniu decyzji z zakresu gospodarki odpadami i usuwania odpadów. W ramach szkolenia odniesienie znajdą także praktyczne problemy dotyczące m. in. niewykonywania obowiązków dotyczących gospodarki leśnej, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony przyrody, a także z zakresu działań związanych z ochroną powietrza.

Jednocześnie szkolenie jest skierowane nie tylko do przedstawicieli gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich, ale również do samych przedsiębiorców prowadzących działalność w sferze ochrony środowiska, którzy powinni wykonać nałożone obowiązki.

Program szkolenia:

1. Obowiązki podlegające egzekucji administracyjnej.

2. Strony postepowania egzekucyjnego.

3. Bezczynność wierzyciela – skutki prawne i dyscyplina finansów publicznych.

4. Zasady postepowania egzekucyjnego.

5. Jak napisać upomnienie zawierające wezwanie do wykonania obowiązku?

6. Jak prawidłowo wystawić tytuł egzekucyjny ?

7. Postepowanie egzekucyjne po:

a) śmierci przedsiębiorcy,

b) przejścia obowiązku na następcę prawnego,

c) zmianie przepisów prawnych w zakresie właściwości podmiotu mającego uprawnienia wierzyciela.

8. Rozpatrywanie zarzutu w sprawie prowadzenie egzekucji w administracji – podstawy prawne i skutki.

9. Wyłączenie spod egzekucji.

10. Utrudnianie egzekucji przez dłużnika; asysta Policji

11. Postępowanie zabezpieczające – przesłanki i tryb jego zastosowania.

12. Koszty egzekucyjne, naliczanie opłat manipulacyjnych

13. Skarga na czynności egzekucyjne lub przewlekłość postępowania i jej skutki prawne.

14. Przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego

15. Umorzenie postępowania egzekucyjnego

16. Zabieg egzekucji.

17. Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym:

a) grzywna w celu przymuszenia,

b) wykonanie zastępcze,

c) wydanie rzeczy ruchomej,

d) przymus bezpośredni.

18. Przepisy szczególne dotyczące prowadzenia egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych w ochronie środowiska, w tym dotyczące zwłaszcza aspektów z zakresu:

a) gospodarki odpadami

b) ochrony powietrza

c) gospodarki leśnej,

d) ochrony gruntów rolnych i leśnych,

 e) ochrony przyrody.

 

 Szkolenie będzie przeprowadzone w formie hybrydowej czyli jednocześnie stacjonarnie i online. 

Uczestnik może wybrać formę uczestnictwa dogodną dla siebie.

Szkolenie stacjonarne: Kraków,  ul. Jagiellońska 6, I p z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przy czym jeśli nie uzbiera się grupa min. 8 osób szkolenie przeprowadzimy tylko w jednej formie online.

Szkolenie w formie webinarium – online. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online, widzą wykładowcę i prezentację oraz mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio lub za pośrednictwem czatu. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału dostanie na ok. 1-2 dni przed planowaną datą szkolenia link do udziału w seminarium szkoleniowym na platformie Zoom.

 Wykładowca:

 Gł. Specjalista w Departamencie Prawnym Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i stosowaniu prawa z zakresu ochrony środowiska i przyrody