2022-09-27 Ustawa o gatunkach obcych – nowe zadania organów administracji publicznej

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: "Ustawa o gatunkach obcych – nowe zadania organów administracji publicznej ", które odbędzie się w dniu 2022-09-27 w godz. 10.00 - 15.00 stacjonarnie: Kraków ul. Jagiellońska 6 A I p oraz online.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 23 września 2022 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

 W dniu 18 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, która wprowadziła rozwiązania służące stosowaniu rozporządzenie nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych. Inwazyjne gatunki obce stanowią istotne zagrożenie dla bioróżnorodności, dlatego konieczne jest podejmowanie działań przez szereg organów administracji publicznej w celu zminimalizowania tego zagrożenia. Należą do nich m.in. RDOŚ, wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci miast), dyrektorzy parków narodowych czy dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Ustawa nakłada także określone obowiązki na podmioty prywatne.

Celem szkolenia jest omówienie przepisów ustawy  oraz wyjaśnienie wątpliwości związanych z ich stosowaniem.  

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie

1. Ustawa o gatunkach obcych a rozporządzenie nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych

2. Pojęcie gatunku obcego i inwazyjnego gatunku obcego (IGO)

II. Wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku do IGO

1. Obowiązujące zakazy w stosunku do gatunków obcych i inwazyjnych gatunków obcych

2. Odstępstwa od zakazów wynikające z przepisów prawa

3. Wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów:

1) przesłanki wydania zezwolenia

2) wymagania dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia

3) zawartość zezwolenia

4) przesłanki odmowy wydania zezwolenia 

4. Zawieszenie albo cofnięcie zezwolenia

5. Kontrola zezwolenia

III. Postępowanie ze zwierzętami domowymi należącymi do IGO oraz z zapasem IGO 

IV. Znakowanie zwierząt należących do IGO

V. Postępowanie w przypadku stwierdzenia obecności IGO w środowisku

1. Procedura zawiadamiania właściwych organów

2. Identyfikacja IGO

3. Umieszczenie informacji o IGO w Rejestrze IGO

VI.   Podejmowanie działań zaradczych w stosunku do IGO

1. Pojęcie IGO podlegającego szybkiej eliminacji a IGO rozpowszechnionego na szeroką skalę

2. Udostępnianie nieruchomości, na której występuje IGO

3. Szybka eliminacja

1) pojęcie i sposoby przeprowadzania

2) organy właściwe do przeprowadzenia szybkiej eliminacji

3) odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia szybkiej eliminacji

4. Działania zaradcze w stosunku do IGO rozpowszechnionego na szeroką skalę

1) rodzaje działań

2) podmioty właściwe do ich przeprowadzenia

3) zadania gminy w zakresie przeprowadzania działań zaradczych

VII. IGO a gospodarka łowiecka

VIII. Administracyjne kary pieniężne i sankcje za naruszenie przepisów ustawy

 Szkolenie będzie przeprowadzone w formie hybrydowej czyli jednocześnie stacjonarnie i online. 

Uczestnik może wybrać formę uczestnictwa dogodną dla siebie.

Szkolenie stacjonarne: Kraków,  ul. Jagiellońska 6 A, I p z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przy czym jeśli nie zbierze się grupa min. 8 osób uczestniczących stacjonarnie szkolenie przeprowadzimy tylko online.

Szkolenie w formie webinarium – online. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online, widzą wykładowcę i prezentację oraz mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio lub za pośrednictwem czatu. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału dostanie na ok. 1-2 dni przed planowaną datą szkolenia link do udziału w seminarium szkoleniowym na platformie Zoom.

Wykładowca:

 Gł. Specjalista w Departamencie Prawnym Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i stosowaniu prawa z zakresu ochrony środowiska i przyrody