2022-02-15 Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do Konkluzji BAT

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, Krakow

Zapraszamy na szkolenie pt. Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do Konkluzji BAT , które odbędzie się 15 lutego 2022r w godz. 10.00 - 15.00 hybrydowo: Kraków, siedziba PTTK ul. Jagiellońska, I piętro. / online

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 10 lutego 2022 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Program szkolenia:

 1. Wymagani ogólne dotyczące pozwoleń zintegrowanych 

2. Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do Konkluzji BAT:

• wymagania emisyjne,

• wymagania pomiarowe, 

• niepewności pomiarowe.

3. Zasady udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych zawartych 

w Konkluzjach BAT; poradnik w zakresie odstępstw dla dużych źródeł spalania (LCP), zgodnie z art. 204 ust. 2 Ustawy POŚ

a. Podstawy prawne udzielenia odstępstwa

b. Rodzaje odstępstw

c. Kryteria udzielenia odstępstwa

4. Analiza kosztów i korzyści środowiskowych; zasady i interpretacja wyników

a. Podstawowe niepewności przyjętej metodyki

b. Nieproporcjonalność kosztów dostosowawczych w stosunku do korzyści środowiskowych

c. Co, gdy ocena ilościowa (monetyzacja korzyści środowiskowych) nie jest możliwa

5. Zmiana Pozwolenia Zintegrowanego wynikająca z odstępstwa

6. Analiza pozwolenia zintegrowanego wydanego z odstępstwem

7. Omówienie Konkluzji BAT dla wybranych branż:

a. Konkluzje BAT dl spalania odpadów, 

b. Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania, 

c. Konkluzje BAT dla branży spożywczej, 

d. Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów, 

e. Konkluzje BAT dla obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych 

– w zależności od potrzeb i zainteresowania uczestników

8. Konsultacje, dyskusja

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie hybrydowej czyli jednocześnie stacjonarnie i online. 

Uczestnik może wybrać formę uczestnictwa dogodną dla siebie. Przy czym jeśli nie zbierze się grupa min. 10 osób uczestniczących stacjonarnie szkolenie przeprowadzimy tylko online.

Szkolenie stacjonarne: Kraków,  ul.Jagiellońska 6 A, I p z zachowaniem reżimu sanitarnego

Szkolenie w formie webinarium – online. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online, widzą wykładowcę i prezentację oraz mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio lub za pośrednictwem czatu. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału dostanie na ok. 1-2 dni przed planowaną datą szkolenia link do udziału w seminarium szkoleniowym na platformie Zoom.

 Wykładowca:

Ekspert w zakresie pozwoleń zintegrowanych i Najlepszych Dostępnych Technik BAT. Od ponad 10 lat zajmujący się regulacjami prawnymi dotyczącymi emisji przemysłowych opracowywanych na poziomie krajowym oraz europejskim. Członek Technicznych Grup Roboczych opracowujących Konkluzje BAT. Ekspert narodowy w DG ds. środowiska Komisji Europejskiej