2022-02-17 Gospodarka ściekowa w świetle przepisów krajowych

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: "Gospodarka ściekowa w świetle przepisów krajowych", które odbędzie się w dniu 2022-02-17 w formie hybrydowej: online oraz stacjonarnie (Kraków ul. Jagiellońska 6 A, Ip) w godz. 10.00 - 15.00 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 14 lutego 2022 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Program szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy dotyczącej problematyki zagospodarowywania ścieków w zgodzie z obowiązującymi od 2018 r. przepisami krajowymi. Przepisy prawa będą wyjaśnione w świetle aktualnego orzecznictwa administracyjnego. Szkolenie pozwoli zarówno na zapoznanie się z ww. tematyką od podstaw, jak i na rozwiązanie indywidualnych problemów pojawiających się w praktyce. Szkolenie ma charakter wykładu z możliwością czynnego uczestnictwa poprzez zadawanie pytań.

Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są pracownicy: starostw, urzędów miast/gmin, PGW WP, przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, osoby sporządzające operaty wodnoprawne czy rozliczenia związane z opłatami za korzystanie ze środowiska.

Program szkolenia obejmował będzie przede wszystkim omówienie:

I. Regulacji unijnych (stanowiących podstawę dla przepisów obecnie obowiązujących) i krajowych związanych z ochroną zasobów wodnych w kontekście gospodarki ściekowej.

II. Definicji i zagadnień występujących w ustawach: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

III. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia stosowane w kontekście ochrony wód i zagospodarowywania ścieków. Przedstawione zostanie jak rozróżniać poszczególne sposoby korzystania z wód: powszechne, zwykłe, szczególne oraz usługi wodne. Opisane zostaną zasady wydawania pozwoleń wodnoprawnych (także zintegrowanych). Wskazane będą zakazy, ograniczenia i dopuszczenia we wprowadzaniu ścieków do środowiska.

Pytania od uczestników są mile widziane. Można je wysłać też mailem przed szkoleniem  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Szkolenie będzie przeprowadzone w formie hybrydowej czyli jednocześnie stacjonarnie i online. 

Uczestnik może wybrać formę uczestnictwa dogodną dla siebie.

Szkolenie stacjonarne: Kraków,  ul. Jagiellońska 6 A, I p z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jeśli jednak nie zbierze się grupa min. 10 osób na szkolenie stacjonarne to szkolenie zostanie przeprowadzone tylko online.

 Szkolenie w formie webinarium – online. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online, widzą wykładowcę i prezentację oraz mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio lub za pośrednictwem czatu. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału dostanie na ok. 1-2 dni przed planowaną datą szkolenia link do udziału w seminarium szkoleniowym na platformie Zoom.

  Wykładowca:

Absolwentka Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, geolog z uprawnieniami w kat. VII, toksykolog. Wieloletni pracownik rządowych organów ochrony środowiska, specjalista z zakresu prawa krajowego związanego z gospodarką wodno-ściekową, ochroną wód. Wykładowca posiada duże doświadczenie w zakresie tworzenia i stosowania prawa.