2022-03-04 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmiany wprowadzane przez ustawę z dnia 11 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, Krakow

Zapraszamy na szkolenie: Gospodarka odpadami komunalnymi– zmiany wprowadzane przez ustawę z dnia 11 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

które się odbędzie się 4 marca 2022 w godz. 10.00 - 15.00 - w formie stacjonarnej (Kraków, ul. Jagiellońska 6 A) oraz online Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 1 marca 2022r Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

 Program szkolenia:

I. Omówienie zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in. w zakresie:

• poszerzenia zakresu podmiotów obowiązanych ustawą - obowiązki wytwórców odpadów komunalnych;

• dookreślenia nakazanego sposobu postępowania z odpadami komunalnymi przez gminy oraz zasad tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

• zmian regulacji dotyczących odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne;

• zmian przedmiotu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

• zmian przedmiotu umowy na odbieranie odpadów komunalnych;

• ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczanej na podstawie metody „od ilości zużytej wody”;

• podwyższenia maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych;

• upoważnienia władz samorządowych do decydowania o rzadszym odbiorze bioodpadów i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich;

• umożliwienia gminom weryfikowanie informacji z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji będących w posiadaniu gminy (np. w celu potwierdzenia liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym);

• upoważnienia właścicieli nieruchomości rekreacyjno-letniskowych do rozliczenia się z opłaty za odpady komunalne jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika;

• wprowadzenia możliwości odejścia od tzw. odpowiedzialności zbiorowej za zbieranie odpadów komunalnych;

• upoważnienia Ministra Klimatu i Środowiska do decydowania o wprowadzeniu odstępstwa dla poszczególnych gmin od pięciopojemnikowej zbiórki odpadów;

• zmian w zakresie opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym upoważnienia gmin do dopłacania ze środków własnych do systemu gospodarowania odpadami;

• przepisów przejściowych wprowadzających wskazane rozwiązania.

II. Omówienie zmian do ustawy o odpadach w zakresie:

• wprowadzenia rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie instalacji przetwarzających odpady komunalne: 

o umożliwiono dłuższe magazynowanie odpadów;

o skrócono czas na podjęcie działalności objętej zezwoleniem z dwóch lat do roku;

o częściowo zniesiono obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów;

III. Obowiązek osiągnięcia wymaganych poziomów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – omówienie nowego rozporządzenia w sprawie obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie hybrydowej czyli jednocześnie stacjonarnie (jeśli będą chętni na tą formę) i online. 

Uczestnik może wybrać formę uczestnictwa dogodną dla siebie. Przy czym jeśli nie zbierze się grupa min. 8 osób uczestniczących stacjonarnie szkolenie przeprowadzimy tylko online.

Szkolenie stacjonarne: Kraków,  ul.Jagiellońska 6 A, I p z zachowaniem reżimu sanitarnego

Szkolenie w formie webinarium – online. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online, widzą wykładowcę i prezentację oraz mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio lub za pośrednictwem czatu. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału dostanie na ok. 1-2 dni przed planowaną datą szkolenia link do udziału w seminarium szkoleniowym na platformie Zoom.

 Wykładowca:

Pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w zakresie przepisów i wymagań dotyczących gospodarki odpadami, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” przy Uniwersytecie Łódzkim, autor Komentarza do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych z sektora gospodarki odpadami.