2021-12-14 OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH. WYŁĄCZENIA GRUNTÓW Z PRODUKCJI. SZKOLENIE OBEJMUJE ZMIANĘ USTAWY O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH UCHWALONĄ NA POSIEDZENIU SEJMU W DNIU 14.10.2021

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, Krakow

Zapraszamy na szkolenie pt. OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH  I LEŚNYCH. WYŁĄCZENIA GRUNTÓW Z PRODUKCJI.SZKOLENIE OBEJMUJE ZMIANĘ USTAWY O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH UCHWALONĄ NA POSIEDZENIU SEJMU W DNIU 14.10.2021 

które odbędzie się 14 grudnia 2021 r w godz.9.00- 14.00 online w formie webinarium

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 8 grudnia br. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, zajmujących się ochroną gruntów rolnych i leśnych w procesie planowania przestrzennego, zmianami przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze, wyłączeniami gruntów rolnych z produkcji.

 Program szkolenia:

I. Założenia ogólne dotyczące ochrony gruntów rolnych i leśnych

1. Założenia prawne dotyczące ochrony gruntów.

2. Grunty rolne i leśne – pojęcie i znaczenie.

3. Planowanie przestrzenne a ochrona gruntów rolnych.

II. Przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjne 

1. Etapy zmiany przeznaczenia gruntów na inne cele.

2. Odstępstwa od obowiązku uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych w przypadku tzw. obwiedni;

3. Realizacja zabudowy zagrodowej a zagadnienia ochrony gruntów;

III. Wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolnej i leśnej

1. Podstawy prawne dotyczące wyłączania gruntów z produkcji.

2. Stałe a czasowe wyłączanie gruntów z produkcji – studium przypadków.

3. Decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji –  problem faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

4. Wyłączenie gruntu z produkcji przy inwestycjach opartych o zgłoszenie lub pozwolenie na budowę.

5. Prawa i obowiązki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji.

6. Naliczanie należności i opłat za wyłączenie.

7. Zmiany w zakresie wyłączeń gruntów z produkcji wprowadzone poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk sejmowy nr 1567)

8. Prowadzenie egzekucji administracyjnej w kontekście wyłączania gruntów z produkcji.

 

Forma szkolenia: konwersatorium z elementami wykładu, rozwiązywanie studiów przypadków wraz z analizą orzecznictwa, duży nacisk na poprawność stosowania prawa. Każda z części programu będzie zakończona krótkim podsumowaniem oraz udzielaniem odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Szkolenie w formie webinarium. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online, widzą wykładowcę i prezentację oraz mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio lub za pośrednictwem czatu. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału dostanie na ok. 1-2 dni przed planowaną datą szkolenia link do udziału w seminarium szkoleniowym na platformie Zoom.

Wykładowca:

Radca prawny, praktyk specjalizujący się w prawie nieruchomości, prawie administracyjnym oraz procedurze administracyjnej. Posiada duże doświadczenie w zakresie tworzenia i stosowania prawa.  Wieloletni pracownik administracji rządowej na stanowisku kierowniczym.