2021-11-26 Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi. Nowe przepisy. Postępowanie administracyjne.

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: "Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi. Nowe przepisy.  Postępowanie administracyjne." , które odbędzie się w dniu 2021-11-26 w godz. 10.00 - 15.00 w formie hybrydowej zarówno online jak i stacjonarnie w Krakowie ul. Jagiellońska 6 A, Ip

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 23 listopada 2021 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Program szkolenia:

W czasie spotkania omówione i poruszone zostaną zagadnienia:

• Naukowe podstawy ochrony przed polami elektromagnetycznymi 

• Badania wpływu pól elektromagnetycznych na ludzi i środowisko i przegląd wyników takich badań i podstawy tworzenia standardów jakości środowiska, dotyczących pól elektromagnetycznych

• Zalecenia międzynarodowe i działalność organizacji międzynarodowych

• Polskie, przepisy ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi: rozporządzenie Ministra Zdrowia i rozporządzenie Ministra Klimatu

• Omówienie procedury ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi i jej elementów

• Dane techniczne instalacji istotne z punktu widzenia ich oddziaływania na środowisko, charakterystyki pól elektromagnetycznych występujących w otoczeniu poszczególnych rodzajów instalacji

• Zasady kwalifikacji instalacji emitujących pola elektromagnetyczne jako przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

• Zgłoszenia instalacji do organów ochrony środowiska

• Dokumentacje instalacji: na potrzeby kwalifikacji, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych i zgłoszeń instalacji i ich weryfikacja

• Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji – zasady wykonywania pomiarów, przepisy, normy, przyrządy pomiarowe, podstawowe informacje o akredytacji laboratoriów i o procedurach akredytacyjnych

• System informatyczny SI2PEM i możliwości wykorzystania w postępowaniach administracyjnych informacji udostępnianych w tym systemie.

Podstawowe polskie przepisy ochrony środowiska dotyczące pól elektromagnetycznych

1) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448)

3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. Poz. 258)

4) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221 poz. 1645), 

5) Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2019 poz. 1510)

6) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130 poz. 879), 

7) ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

Przepisy 

1) POŚ

- definicja instalacji

Art. 367 – wstrzymanie eksploatacji

2) Dop. Poziomy

3) Sprawdzanie

4) Zgłoszenia 

-  Art. 152 POŚ

- wykonawcze

5) Dostęp do info w środowisku 

6) Kwalifikacja

Pomiary, akredytacja  DAB

PN EN 17025

 

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie hybrydowej czyli jednocześnie stacjonarnie i online. 

Uczestnik może wybrać formę uczestnictwa dogodną dla siebie.

Szkolenie stacjonarne: Kraków,  ul. Jagiellońska 6 A, I p z zachowaniem reżimu sanitarnego

Szkolenie w formie webinarium – online. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online, widzą wykładowcę i prezentację oraz mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio lub za pośrednictwem czatu. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału dostanie na ok. 1-2 dni przed planowaną datą szkolenia link do udziału w seminarium szkoleniowym na platformie Zoom.

Wykładowca:

mgr inż. Stefan Różycki 

Ekspert ds ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi

Pracownik organów administracji państwowej. Doświadczony wykładowca.