2020-07-15 Ochrona środowiska przed hałasem. Przegląd przepisów, wybranych aspektów metodycznych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Dyrektywy 2002/49/WE z nowelizacją Dyrektywą 2015/996

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: "Ochrona środowiska przed hałasem. Przegląd przepisów, wybranych aspektów metodycznych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Dyrektywy 2002/49/WE z nowelizacją Dyrektywą 2015/996" , które odbędzie się w dniu 2020-07-15 w godz. 10.00 - 15.00 w siedzibie PTTK ul. Jagiellońska 6,sala nr 6, Ip. 31-010 Kraków

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 10 lipca 2020 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Program szkolenia:

1] Wprowadzenie – zasady ochrony środowiska przed hałasem – ogólny przegląd aktualnych przepisów prawnych, w szczególności ustawy Poś

2] Wskaźniki oceny hałasu, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników wynikających z przepisów ustawowych

3] Dopuszczalne poziomy dźwięku:

a. podstawy zdrowotne z punktu widzenia danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),

b. aktualne wartości dopuszczalne

c. przypisywanie wartości dopuszczalnych terenom i obiektom o różnej funkcji (stosowane procedury), 

d. nowa jakość w ocenie stanu akustycznego środowiska – art. 114.4 ustawy Poś,

4] Metody pomiarów i oceny hałasu w środowisku (art. 148 oraz 176 ustawy Pos.) 

a. Ogólne wymagania odnoszące się do pomiarów,

b. Dokładności metod, 

c. Akredytacja metod pomiarowych 

d. Niepewność pomiaru.

5] Implementowane zmiany metod oceny – działania wynikające z Dyrektywy 2002/49/WE, z terminie zakończenia w r. 2018).

6] Oceny stanu akustycznego środowiska

a. Mapy akustyczne,

b. Programy ochrony środowiska przed hałasem (art. 117-120 ustawy Poś.)

c. Obszary ciche w aglomeracji i poza nimi.

7] Zagadnienia akustyczne w ocenach oddziaływania inwestycji na środowisko (przegląd ogólny),

8] Obszary ograniczonego użytkowania.

9] Metody ograniczania hałasu w środowisku – przegląd (opcjonalnie w miarę potrzeb i możliwości czasowych; w materiałach szkoleniowych znajdą się prezentacje dotyczące tej tematyki) 

Wykładowca: dr inż. Radosław Kucharski

Ekspert z zakresu ochrony środowiska przed hałasem. Od roku 1992 – współpraca z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, w ramach której sprawuje merytoryczny nadzór nad systemem monitorowania hałasu oraz prowadzi współpracę międzynarodową w szczególności w ramach sieci EIONET (współpraca z Europejską Agencją Środowiska) jako NRC (National Reference Center), lecz także – współpracując z grupami roboczymi powoływanymi przez KE. Przewodniczący komitetu Technicznego nr 115 ds. hałasu w Środowisku PKN. Biegły Wojewody w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Obecnie członek Krajowej Komisji Ochrony Środowiska przy Ministrze Środowiska oraz członek Mazowieckiej Komisji OOŚ.