2020-07-13 Gospodarowanie zwierzyną w świetle aktualnych przepisów ustawy – Prawo łowieckie. Gospodarka łowiecka a zwalczanie ASF-PRZEŁOŻONE 28.08.20 R

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: "Gospodarowanie zwierzyną w świetle aktualnych przepisów ustawy – Prawo łowieckie. Gospodarka łowiecka a zwalczanie ASF", które odbędzie się 13 lipca 2020 r w Krakowie w siedzibie PTTK ul. Jagiellońska 6,sala nr 6, Ip. 31-010 Kraków w godz. 10.00 -15.00

UWAGA: SZKOLENIE W TYM TERMINIE NIE ODBĘDZIE SIĘ. NOWY TERMIN SZKOLENIA - 28.08.2020 R 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 7 lipca 2020 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

 Gospodarka łowiecka jest jednym z istotnych elementów ochrony środowiska. Niestety przepisy ustawy – Prawo łowieckie w wielu przypadkach są nieprecyzyjne, co powoduje, że pracownicy organów sprawujących administrację w zakresie łowiectwa borykają się z licznymi problemami w praktyce stosowania tej ustawy. Co oznacza, że zwierzyna w stanie wolnym stanowi własność skarbu Państwa? Czy ogrodzone pole wchodzi w skład obwodu łowieckiego? Jakich dokumentów można żądać od właściciela nieruchomości składającego oświadczenie o zakazie wykonywania polowania? Co zrobić, jeśli koło łowieckie nie wykonuje swoich obowiązków? Czym jest dzierżawa obwodu łowieckiego? Kto ma zapłacić za wykonanie odstrzału redukcyjnego? Czy w decyzji o odstrzale redukcyjnym można wskazać teren całej gminy? Czy odstrzał redukcyjny można zarządzić na terenie obwodu łowieckiego? Czy wykonujący odstrzał może zatrzymać pozyskaną zwierzynę? Czy plantacja choinek jest uprawą rolną? Czy szkody wyrządzone w trawniku pomiędzy rzędami drzew owocowych są szkodą łowiecką? Czy za szkodę w pojeździe spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym przysługuje odszkodowanie?

Celem szkolenia jest omówienie aktualnych przepisów oraz orzecznictwa oraz wskazanie praktycznych sposobów rozwiązywania problemów prawnych związanych z gospodarką łowiecką.

Szkolenie adresowane jest do pracowników starostw, urzędów marszałkowskich, gmin, Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Polskie oraz przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

Program:

 I. Wprowadzenie:

1) założenia modelu łowiectwa w Polsce, 

2) problematyka własności zwierząt łownych.

II. Planowanie gospodarki łowieckiej:

1) inwentaryzacja zwierzyny,

2) zawartość planów łowieckich, problematyka maksymalnej i minimalnej liczby zwierząt zaplanowanych do pozyskania,

3) opiniowanie i zatwierdzanie planów łowieckich,

4) przesłanki zmiany planów łowieckich,

5) plany łowieckie a zwalczanie ASF.

III. Tworzenie obwodów łowieckich:

1) pojęcie obwodu łowieckiego, 

2) problematyka terenów niewchodzących w skład obwodu łowieckiego, powierzchnia brutto i netto obwodu łowieckiego,

3) przygotowanie projektu uchwały o podziale województwa na obwody łowieckie i procedura jej uchwalania, rozpatrywanie zgłoszonych uwag.

IV. Ustanowienie zakazu polowania na nieruchomości:

1) podmioty uprawnione do złożenia oświadczenia o zakazie polowania,

2) forma i procedura składania oświadczenia, 

3) skutki złożenia oświadczenia

V. Wydzierżawianie obwodów łowieckich:

1) pojęcie dzierżawy obwodu łowieckiego,

2) procedura zawierania umów dzierżawy obwodów łowieckich,

3) zawartość umowy dzierżawy obwodu łowieckiego,

4) obligatoryjne i fakultatywne przesłanki rozwiązania umowy dzierżawy obwodu łowieckiego,

5) rozwiązanie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego w przypadku niewykonywania odstrzałów sanitarnych,

6) obliczanie czynszu dzierżawnego,

7) wyłączanie obwodów łowieckich z wydzierżawienia.

VI. Odłowy i odstrzały redukcyjne  zwierzyny:

1) przesłanki zarządzenia odłowu lub odstrzału redukcyjnego, problematyka pojęcia obiektu użyteczności publicznej,

2) kontrowersje wokół finansowania odłowów lub odstrzałów redukcyjnych,

3) problematyka terenów, na których odłowy lub odstrzały mogą być przeprowadzone,

4) postępowanie z odłowioną lub odstrzeloną zwierzyną.

VII. Prowadzenie odstrzałów sanitarnych

VIII. Szkody łowieckie:

1) pojęcie szkody łowieckiej,

2) szacowanie szkód łowieckich,

3) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę na podstawie Kodeksu Cywilnego.

Wykładowca:

Radca prawny, Gł. Specjalista w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i stosowaniu prawa z zakresu ochrony środowiska i przyrody