2020-07-03 Zasady i obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami w świetle zmian

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, Krakow

Zapraszamy na szkolenie: Zasady i obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami w świetle zmian wynikających:

 1) COVID-19; Tarcza 3.0, Dz.U. 2020r., poz.875, wprowadzającej zmiany do

2) ustawy o odpadach

3) ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach oraz niektórych ustaw z ustawy o odpadach.

które się odbędzie się 3 lipca 2020 r w godz. 10.00 - 15.00 w Krakowie (siedziba PTTK ul. Jagiellońska 6, sala nr 6, I piętro

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 29 czerwca 2020 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Liczba miejsc na szkoleniu stacjonarnym jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia:

I. Aktualności – zmiany wynikające z TARCZY 3.0

1. Procedowanie wniosków złożonych o zmianę decyzji w zakresie gospodarowania odpadami

2. Prowadzenie ewidencji odpadów

3. Terminy sprawozdań

4. Terminy dla pozwoleń na wytwarzanie odpadów i pozwoleń zintegrowanych

II. Zagadnienia  merytoryczne  dotyczące gospodarki odpadami

1. Odpady z mechanicznej obróbki drewna – wyłączenia

2. Produkty uboczne

2. Zasady i warunki magazynowania odpadów.

3. Okresy magazynowania odpadów - zmiany.

4. Obowiązek monitoringu miejsc magazynowania i składowania odpadów – system wizyjny.

5. Odpady palne i niepalne – warunki i wyłączenia oraz konsekwencje prawne

6. Zmiana właściwości organu do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów.

7. Obowiązek dotyczący uzgodnionego operatu przeciwpożarowego (rozporządzenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej).

8. Podmioty zobowiązane do zabezpieczenia roszczeń.

9. Zasady obliczenia wysokości zabezpieczenia roszczeń

10. Tytuł prawny – akt notarialny jako obowiązek w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami.

11. Procedury kontroli i opinii przy wydawaniu decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

12. Wydawanie i uzyskiwanie pozwoleń, w tym pozwoleń zintegrowanych lub zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami.

13. Wnioski o wydanie decyzji złożone i niezłożone oraz prowadzenie postępowań administracyjnych.

 III. Rozwiązywanie bieżących problemów wynikających z formalnego i merytorycznego stosowania omawianych zagadnień. 

 Wykładowca:

Radca Ministra