2020-04-27 RAPORT DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH i INNYCH SUBSTANCJI; KOBiZE IOŚ-PIB

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, Krakow

Zapraszamy na szkolenie pt. RAPORT DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH i INNYCH SUBSTANCJI; KOBiZE IOŚ-PIB, które odbędzie się 27 kwietnia 2020 r w godz.10.00- 15.00 w Krakowie na ul. Jagiellońskiej 6, sali nr 6 I p (budynek PTTK)

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 23 kwietnia br. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

 Raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (elektronicznej platformy funkcjonującej w KOBiZE IOŚ-PIB), składa się corocznie i jest on obowiązkowy dla wszystkich podmiotów, których działalność powoduje emisje zanieczyszczeń do powietrza (art. 7 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji; Dz. U. z 2019 r. poz.1447, 1501).

Nie ma znaczenia jak mała jest emisja zanieczyszczeń, bo w przepisach nie ustalono minimalnych wartości zanieczyszczeń!

Raport do Krajowej bazy należy składać do końca lutego każdego roku i uzupełniać danymi z roku poprzedniego.

Od 1 stycznia 2019 r., podmioty korzystające ze środowiska, wprowadzające gazy lub pyły do powietrza są obowiązane do przedłożenia marszałkowi województwa wykazu opłatowego za korzystanie ze środowiska sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do KOBiZE (art. 286 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.)

Brak raportowania może pośrednio skutkować sankcją za niesporządzenie raportu do Krajowej bazy lub sankcją za niezłożenie wykazu opałowego i/lub niewniesienie opłat.

Obowiązek składania raportu do Krajowej bazy mają wszystkie podmioty, które eksploatują instalacje, urządzenia lub wykonują działania powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

Są to podmioty, które eksploatują m.in. samochody (i inne urządzenia z silnikiem spalinowym), klimatyzacje, kotły ciepłownicze, instalacje używane w sektorze spożywczym i gastronomicznym, wszelkiego typu piece (gazowe, na paliwa stałe, olejowe, eko), nagrzewnice, promienniki, agregaty prądotwórcze i inne instalacje/urządzenia, a także podmioty, które prowadzą działalność skutkującą emisją zanieczyszczeń do powietrza poza instalacjami i urządzeniami – np.: ręczne malowanie.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie.

2. Podstawy prawne.

3. Kto zobowiązany jest do wykonywania raportu do Krajowej bazy?

4. Otwieranie konta w Krajowej bazie.

5. Wprowadzanie raportu dla podmiotu do Krajowej bazy:

• Logowanie 

• Dostępne zakładki,

• Struktura raportu, 

• Sprawozdanie z eksploatacji urządzeń,

• Zakładanie miejsca korzystania ze środowiska,

• Sprawozdanie dla miejsca korzystania ze środowiska,

• Sprawozdanie z przedsięwzięć inwestycyjnych,

• Błędy w raporcie,

• Wysyłanie raportu,

• Korekta raportu,

• Kopiowanie danych z lat wcześniejszych,

• Pobieranie potwierdzenia wysłania raportu oraz wybranych części raportu.

6. Generowanie wykazu opatowego na podstawie raportu do Krajowej bazy.

• Kto zobowiązany jest do przedłożenia marszałkowi województwa wykazu opłatowego?

• Zakładka opłaty,

• Wykaz opłatowy – emisja gazów lub pyłów do powietrza,

• Wykaz opłatowy – składowanie odpadów,

• Generowanie i pobieranie wykazu w pliku Word,

• Zatwierdzanie wykazu, wykazy zatwierdzone i archiwalne,

• Korekta raportu,

• Uzupełnianie danych w wykazie opłatowym w pliku Word.

7. Podsumowanie szkolenia. 

 Na naszym szkoleniu:

• Poznasz podstawy prawne dotyczące raportowania do Krajowej bazy oraz wykazu opłatowego,

• Dowiesz się, jak założyć konto w systemie Krajowej bazy,

• Zrozumiesz strukturę systemu Krajowej bazy i dowiesz się jak w razie potrzeby korzystać z przygotowanych przez KOBiZE pomocy,

• Nauczysz się poprawnie wypełniać i wysyłać raport do Krajowej bazy,

• Nauczysz się wypełniać, generować i uzupełniać wykaz opłatowy na podstawie danych z Krajowej bazy.

Prowadzący:

mgr inż. Ewa Michalik-Kardaś

Absolwentka wydziału Inżynierii Środowiska oraz studiów podyplomowych Informatyka i Zarządzanie w Ochronie Środowiska Politechniki Warszawskiej, 10 lat pracowała w Zespole Zarządzania Krajową Bazą w KOBiZE IOŚ-PIB, jest współtwórcą systemu Krajowej bazy w obecnej formie, twórcą filmów instruktażowych dotyczących wypełniania raportu do Krajowej bazy. 

Pracując w KOBiZE IOŚ-PIB przez wiele lat wspierała Ludzi przy poprawnym wypełnianiu raportu do Krajowej bazy.

Dyplomowana trener szkoleniowiec.