2020-03-27 Ochrona powietrza. Prawne aspekty wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy, z uwzględnieniem transpozycji prawa unijnego

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, Krakow

Zapraszamy na szkolenie pt. "Ochrona powietrza. Prawne aspekty wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy, z uwzględnieniem transpozycji prawa unijnego.", które odbędzie się 27 marca 2020 r w godz.10.00- 15.00 w Krakowie na ul. Jagiellońskiej 6, sali nr 6 I p (budynek PTTK)

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 24 marca br. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

 Program szkolenia:

I. Przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska regulujące sprawy  ochrony powietrza.

1. Wymagania dotyczące pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza i zgłoszeń instalacji.

2. Kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza, w tym:

 standardy jakości powietrza, 

 standardy emisyjne,

 wartości odniesienia substancji w powietrzu.

3. Zmiana ustawy (z 2014 r.) w związku z przeniesieniem do prawa polskiego  dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), m.in. w zakresie dotyczącym dużych źródeł spalania paliw:

 podział dużych źródeł spalania paliw na źródła nowe i istniejące,

 zasady łączenia,

 mechanizmy derogacyjne wprowadzone dla dostosowania dużych źródeł spalania paliw do wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy IED.

4. Zmiana ustawy (z 2017 r.) w związku z przeniesieniem do prawa polskiego dyrektywy 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP), w tym dodatkowe wymagania dotyczące średnich źródeł spalania paliw:

 podział średnich źródeł spalania paliw na nowe i istniejące,

 zasady łączenia,

 rozszerzenie zakresu wniosków o wydanie pozwoleń na emisję oraz zakresu zgłoszeń dla średnich źródeł spalania paliw,

 decyzje eksploatacyjne dla średnich źródeł wymagających zgłoszenia,

 przepisy derogacyjne,

 rejestr średnich źródeł spalania paliw,

 obowiązek przekazywania przez organy ochrony środowiska odpowiednich informacji i danych do KOBiZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru średnich źródeł spalania paliw – zakres i terminy.

5. Zmiana ustawy dokonana w 2019 r., obejmująca m.in. doprecyzowanie zakresu przedmiotowego przepisów dotyczących średnich źródeł spalania paliw, dodanych do ustawy w 2017 r.

II. Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, dotycząca średnich źródeł spalania paliw.

III. Wymagania w zakresie standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2018 r., dotyczących średnich źródeł spalania paliw, w tym:

1) kwalifikacja średnich źródeł spalania paliw do grupy źródeł nowych albo istniejących,

2) zaostrzenie wymagań emisyjnych – terminy,

3) definicja źródeł szczytowych i szczególne uwarunkowania emisyjne i pomiarowe dla takich źródeł,

4) zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, w tym objęcie obowiązkiem pomiarowym średnich źródeł wymagających zgłoszenia.

IV. Teksty jednolite rozporządzeń zmienionych w 2017 r. i 2018 r.

 

 Wykładowca:

Ekspert ds ochrony powietrza