2019-11-22 Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów, tj. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w och

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym  z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów, tj.  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 24 września 2019 r.!, które odbędzie się w dniu 2019-11-22 w godz. 10.00 - 15.30 w siedzibie PTTK ul. Jagiellońska 6,sala nr 6, Ip. 31-010 Kraków

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 19 listopada 2019 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83. O przyjęcie na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 Szkolenie pt. „Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym ” pozwoli uczestnikom zapoznać się z procedurą oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (na etapie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach oraz ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny  oddziaływania na obszar Natura 2000) z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów, tj.  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 24 września 2019 r.!

W trakcie szkolenia omówione zostaną również aspekty praktyczne związane z  ww. procedurami, zagadnienia związane z klimatem oraz bioróżnorodnością w  ocenach oddziaływania na środowisko oraz zasady oceny oddziaływania  przedsięwzięć na obszar Natura 2000. Zagadnienia prezentowane na szkoleniu uwzględniają nie tylko najnowsze zmiany  przepisów ooś, ale również orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie ooś, zasady dobrej praktyki w ooś oraz interpretacje i wytyczne.

Szkolenie dedykowane jest urzędnikom wydającym decyzje środowiskowe lub uczestniczącym w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, ponownej oceny czy oceny na obszar Natura 2000, wykonawcom raportów, inwestorom, pracownikom instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie, studentom i wszystkim innym zainteresowanym tą tematyką.

Program szkolenia:

1.      WPROWADZENIE, SYSTEM OOŚ W UE  i W POLSCE – PODSTAWY PRAWNE, 

2. NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE OOŚ (m. in. ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw)

3. KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ W OOŚ - ZARYS

4. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 PODZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ, PRZEDSIĘWZIĘCIA PODLEGAJĄCE OOŚ

 POSTĘPOWANIA, W RAMACH KTÓRYCH PRZEPROWADZA SIĘ OOŚ

 ORGANY PRZEPROWADZAJĄCE OOŚ

 SCREENING

 ZAKRES RAPORTU, SCOPING

 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

 OPINIOWANIE PRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY 

 UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

 ZAKRES DECYZJI Z OOŚ I BEZ OOŚ

5. PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

6. OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA OBSZARY NATURA 2000

 EUROPEJSKA SIEĆ EKOLOGICZNA NATURA 2000

 PROCEDURA OCENY NA OBSZAR NATURA 2000

Wykładowca:

Dr Joanna Sztyber – radca generalnego dyrektora w Wydziale ds. Orzecznictwa Administracyjnego Departamentu Ocen Oddziaływania Na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie odpowiedzi Komisji Europejskiej w związku ze skargami dotyczącymi ooś dla inwestycji ubiegających się o dofinansowanie, przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych) oraz bogatą praktykę jako wykładowca (ponad 300 godzin szkoleń z dziedziny ocen oddziaływania na środowisko).