2019-10-28 Stosowanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt w praktyce

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: "Stosowanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt w praktyce", które odbędzie się 28 października 2019 r w Krakowie w siedzibie PTTK ul. Jagiellońska 6,sala nr 6, Ip. 31-010 Kraków w godz. 10.00 -15.00

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 23 października 2019 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Szkolenie w sposób kompleksowy omawia problemy związane ze stosowaniem przepisów o ochronie zwierząt, z jakimi borykają się gminy, Inspekcja Weterynaryjna i inne organy administracji publicznej, począwszy od kwestii związanej z postępowaniem w przypadku znęcania się nad zwierzętami, a skończywszy na przeciwdziałanie próbom obejścia zakazu wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach.  

Jak odebrać zwierzę, nad którym znęca się właściciel lub opiekun? Jak postępować, w przypadku gdy organy ścigania odmawiają wszczęcia dochodzenia? Jakie są uprawnienia gmin i Inspekcji Weterynaryjnej w postępowaniu karnym? Co zrobić w przypadku braku schroniska? Czy odebrane zwierzę można przekazać do hotelu dla zwierząt? Jak skutecznie kontrolować i egzekwować obowiązki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt? Jak wyegzekwować obowiązki w wynikające z przepisów lub decyzji w zakresie dobrostanu zwierząt? Jaki środek egzekucyjny zastosować? Jak prawidłowo napisać/zaopiniować program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt? Co zrobić w przypadku ujawnienia transakcji typu” Smycz 1000 zł, pies gratis”

Rozwiązywaniu tych problemów nie sprzyja rozproszenie przepisów w kilku aktach prawnych, ich nieprecyzyjność, a także brak ich szczegółowego omówienia w dostępnej literaturze oraz nieliczne orzecznictwo. Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób wyczerpujący  obowiązującego stanu prawnego i omówienie aktualnego orzecznictwa, w celu dostarczenia uczestnikom szkolenia unikatowej wiedzy w zakresie możliwych sposobów postępowania.

Adresaci szkolenia: m.in. gminy, Inspekcja Weterynaryjna, prowadzący schroniska dla zwierząt, Policja

Program:

I. Wprowadzenie

1. Przepisy regulujące sytuację zwierząt w prawie polskim

2. Organy i ich zadania

II. Realizacja zadań z zakresu zwierząt przed znęcaniem się nad nimi

1. Pojęcie znęcania się nad zwierzętami w świetle ustawy o ochronie zwierząt

2. Znęcanie się nad zwierzętami jako przestępstwo, postępowanie w przypadku odmowy wszczęcia/umorzenia postępowania przez organy ścigania

3. Problematyka wejścia na nieruchomość w celu odebrania zwierzęcia

4. Wydawanie decyzji w sprawie odebrania zwierzęcia, najczęściej popełniane błędy przy odbieraniu zwierząt

5. ABC egzekucji obowiązków wydania zwierzęcia oraz kosztów związanych z jego odebraniem

6. Przepadek zwierzęcia

7. Postępowanie w przypadku orzeczenia zakazu posiadania zwierząt oraz zadania gminy w tym zakresie

8. Rozwiązywanie problemów w przypadkach szczególnych – np. śmierci właściciela zwierzęcia lub braku schroniska, gospodarstwa rolnego lub innego podmiotu, któremu zwierzę może być tymczasowo przekazane

9. Odpowiedzialność za szkody spowodowane odebraniem zwierzęcia

III. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

1) elementy składowe programu

2) procedura uchwalenia programu

3) problematyka wskazania w programie schroniska dla zwierząt i gospodarstwa rolnego

4) udział organizacji społecznych w opiniowaniu programu

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt:

1) zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt

2) transport wyłapanych zwierząt

3. Obowiązki osób, które znalazły bezdomne zwierzę

Warsztaty - jak prawidłowo napisać i zaopiniować program

IV. Pozostałe zagadnienia

1. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

2. Przeciwdziałanie próbom obejścia zakazu wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach

3. Przepisy karne

 Forma szkolenia: wykład, konwersatorium, rozwiązywanie kazusów, odpowiadanie na pytania uczestników

 

Wykładowca:

Radca prawny, Gł. Specjalista w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i stosowaniu prawa z zakresu ochrony środowiska i przyrody