2019-11-06 Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, Krakow

Zapraszamy na szkolenie pt. "Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce", które odbędzie się 6 listopada 2019 r w godz.10.00- 15.00 w Krakowie na ul. Jagiellońskiej 6, sali nr 6 I p (budynek PTTK)

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 4 listopada br. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

 Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy pozwalającej na sprawne prowadzenie postępowań administracyjnych i rozwiązywanie problemów pojawiających się w praktyce. Szczególny nacisk jest położony na zmiany procedury administracyjnej wprowadzone przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935), w tym na kwestie związane z dostosowaniem organów administracji do nowych rozwiązań prawnych. Szkolenie obejmuje również elementy związane z przygotowaniem stanowiska organu na etapie postępowania przed sądami administracyjnymi, w tym zmiany wprowadzone w przepisach ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Obowiązujące przepisy prawa są wyjaśnione w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. Szkolenie skupia się na rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez uczestników.

Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są pracownicy organów administracji oraz instytucji, które prowadzą postępowania administracyjne.

 Program szkolenia:

1. Kodeks postępowania administracyjnego – specyfika regulacji.

2. Nowelizacja z 2017 r. 

3. Zasady ogólne w KPA.

4. Strona postępowania administracyjnego.

5. Obowiązki organu administracji w toku postępowania.

6. Bezczynność i przewlekłość postępowania.

7. Doręczenia i zawiadomienia – nowe zasady.

8. Rozstrzygnięcia organów administracji (elementy, uzasadnienie)

9. Kary administracyjne.

10. Ugoda i mediacja.

11. Milczące załatwianie spraw i postępowanie uproszczone.

12. Postępowania nadzwyczajne – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji.

13. Zaświadczenia.

14. Skarga do sądu administracyjnego, sprzeciw oraz skarga kasacyjna – udział organu w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Pytania i odpowiedzi.

Wykładowca:

Radca prawny, praktyk specjalizujący się w prawie nieruchomości, prawie administracyjnym oraz procedurze administracyjnej. Posiada duże doświadczenie w zakresie tworzenia i stosowania prawa.  Wieloletni pracownik administracji rządowej na stanowisku kierowniczym.