2019-10-25 Prawne aspekty ochrony powietrza w świetle ustawy – Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy, z uwzględnieniem zmian związanych z transpozycją prawa unijnego.

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, Krakow

Zapraszamy na szkolenie pt. "Prawne aspekty ochrony powietrza w świetle ustawy – Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy, z uwzględnieniem zmian związanych z transpozycją prawa unijnego.", które odbędzie się 25 października 2019 r w godz.10.00- 15.00 w Krakowie na ul. Jagiellońskiej 6, sali nr 6 I p (budynek PTTK)

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 22 października br. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

 Program szkolenia:

I. Przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska regulujące sprawy  ochrony powietrza.

1. Wymagania dotyczące pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza i zgłoszeń instalacji oraz kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza, w tym: standardy jakości powietrza, standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.

2. Zmiana ustawy dokonana w 2014 r. w związku z przeniesieniem do prawa polskiego  postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w tym zmiana wymagań dotyczących dużych źródeł spalania paliw:

1) podział dużych źródeł spalania paliw na źródła nowe i istniejące,

2) zasady łączenia,

3) mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy IED.

3. Zmiana ustawy dokonana w 2017 r. w związku z przeniesieniem do prawa polskiego  postanowień dyrektywy 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP), w tym dodatkowe wymagania dotyczące średnich źródeł spalania paliw:

1) definicja średniego źródła spalania paliw,

2) zasady łączenia,

3) rozszerzenie zakresu wniosków o wydanie pozwoleń na emisję oraz zakresu zgłoszeń dla średnich źródeł spalania paliw,

4) decyzje eksploatacyjne dla średnich źródeł wymagających zgłoszenia,

5) przepisy derogacyjne,

6) rejestr średnich źródeł spalania paliw,

7) obowiązek przekazywania przez organy ochrony środowiska odpowiednich informacji i danych do KOBiZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru średnich źródeł spalania paliw – zakres i terminy.

4. Zmiany ustawy Poś dokonane w 2019 r. obejmujące m.in.:

1) doprecyzowanie zakresu przedmiotowego przepisów dotyczących średnich źródeł spalania paliw, dodanych do ustawy w 2017 r.,

2) regulacje dotyczące postępowania kompensacyjnego.

II. Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, dotycząca średnich źródeł spalania paliw.

III. Wymagania w zakresie standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2018 r. dotyczących średnich źródeł spalania paliw (rozporządzenie z dnia 1 marca 2018 r. zmienione rozporządzeniem z dnia 17 października 2018 r. oraz rozporządzenie z dnia 22 maja 2018 r.), w tym:

1) kwalifikacja średnich źródeł spalania paliw do grupy źródeł nowych albo istniejących,

2) zaostrzenie wymagań emisyjnych – terminy,

3) definicja źródeł szczytowych i szczególne uwarunkowania emisyjne i pomiarowe dla takich źródeł,

4) zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, w tym objęcie obowiązkiem pomiarowym średnich źródeł wymagających zgłoszenia.

 Wykładowca:

Ekspert z zakresu gleboznawstwa i ochrony powierzchni ziemi