2019-10-18 NOWE PODDZIAŁANIE LEŚNE PROW 2014-2020 DOTYCZĄCE INWESTYCJI W ROZWÓJ OBSZARÓW LEŚNYCH I POPRAWĘ ŻYWOTNOŚCI LASÓW – PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH PRAWNYCH

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: NOWE PODDZIAŁANIE LEŚNE PROW 2014-2020 DOTYCZĄCE INWESTYCJI W ROZWÓJ OBSZARÓW LEŚNYCH I POPRAWĘ ŻYWOTNOŚCI LASÓW – PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH PRAWNYCH , które odbędzie się 18 października 2019 r  w Krakowie, siedziba PTTK ul. Jagiellońska 6, sala nr 6, I p. w godz. 10.00 -15.00.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 16 października 2019 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Zakres szkolenia

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do właścicieli lasów, kierowników powiatowych  biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nadleśniczych z Lasów Państwowych, starostów, dyrektorów parków narodowych oraz regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. W ramach warsztatu zostaną omówione zagadnienia podmiotowe i przedmiotowe stosowania nowego działania, kwestie związane z prawidłowym stosowaniem różnych instrumentów prawnych umożliwiających realizację wskazanego poddziałania, oraz uwarunkowania odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego realizowania działania. Będą wyjaśniane również trudne kwestie związane ze stosowaniem różnych przepisów materialnych towarzyszących działaniu. Tematyka szkolenia będzie miała charakter ściśle praktyczny. Szkolenie odnosi się do bieżących problemów, z uwzględnieniem procedury składania wniosków, w zakrojonym terminie tylko do 12 listopada 2019 r. Szkolenie uwzględni zmiany wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Program szkolenia:

1. Założenia ogólne 

1) uwarunkowania prawne działania

2) założenia dotyczące nowego poddziałania  

3) wprowadzone i projektowane zmiany prawne

 

2. Uprawnienia i obowiązki podmiotowe dotyczące realizacji poddziałania leśnego

1) beneficjenci pomocy 

2) zakres uprawnień i obowiązków podmiotów realizujących bądź współrealizujących działanie:

a) minister właściwy do spraw rozwoju wsi,

b) kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

c) nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

d) starosta,

e) dyrektor parku narodowego,

f) regionalny dyrektor ochrony środowiska.

 

3. Założenia przedmiotowe dotyczące poddziałania leśnego 

1) zakres zadań objętych pomocą

2) wpływ kwestii planistycznych na stosowanie pomocy,

3) sporządzanie planów inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska,

4) zgodność formalno-prawna wniosków o przyznanie pomocy w zakresie nowego poddziałania leśnego PROW 2014-2020,

5) rodzaje dokumentów potwierdzających prawo do ubiegania się o pomoc,

6) odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowego stosowania działania.

7) analiza przypadków praktycznych

 

4. Wskazania proceduralne dotyczące stosowania prawa

1) rodzaje instrumentów prawnych stosowanych w ramach działania, w tym:

a) decyzje administracyjne,

b) postanowienia,

c) skargi sądowo-administracyjne,

d) skargi i wnioski,

e) opinie,

f) zaświadczenia,

g) oświadczenia,

h) inne czynności z zakresu administracji publicznej

2) założenia prawidłowości stosowanych instrumentów,

3) tryb zmiany i naprawy nieprawidłowości,

4) odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowego stosowania działania,

5) analiza przypadków praktycznych.

 

5. Wpływ innych przepisów na stosowanie działania 

1) uwarunkowania wynikające z przepisów procedury administracyjnej, cywilnej i karnej na stosowanie działania,

2) wpływ przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz geodezyjnego,

3) oddziaływania innych przepisów materialnych.

 

Wykładowca:  

radca prawny i ekspert w zakresie prawa leśnego i rolnego; posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej, w tym w Ministerstwie Środowiska w Departamencie Leśnictwa oraz w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Gospodarki Ziemią.  Obecnie koordynator zespołu radców prawnych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.