2019-10-23 Jakie zgody i zezwolenia należy uzyskać, aby pracować z mikroorganizmami i organizmami genetycznie zmodyfikowanymi? Przepisy prawa i informacje praktyczne dla wnioskodawców i użytkowników GMM i GMO

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, Krakow

Zapraszamy na szkolenie pt. Jakie zgody i zezwolenia należy uzyskać, aby pracować z mikroorganizmami i organizmami genetycznie zmodyfikowanymi? Przepisy prawa i informacje praktyczne dla wnioskodawców i użytkowników GMM i GMO, które odbędzie się 23 października 2019r w godz.10.00 - 15.00 w Krakowie na ul. Jagiellońskiej 6, sali nr 6 I p (budynek PTTK)

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 18 października 2019 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

UCZESTNICY SZKOLENIA:

 Pracownicy wyższych uczelni, instytutów naukowych, firm prowadzących badania kliniczne.

  Pracownicy inspekcji pracy i inspekcji sanitarnych, wykonujących urzędowe kontrole zakładów inżynierii genetycznych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych?:

• zakres nowelizacji ustawy obowiązujący od  2015 r.,

• obowiązki ministra właściwego ds. środowiska,

• podstawowe definicje  zawarte w ustawie:

 mikroorganizmy i organizmy genetycznie zmodyfikowane - nieoczywistości, 

 zakład inżynierii genetycznej, 

 zamknięte użycie GMM i GMO;

• podstawowe akty wykonawcze do  ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych:

 w sprawie klasyfikacji  mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO,

 w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej,

 w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zgłoszeń związanych z zamkniętym użyciem mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych,

 w sprawie klasyfikacji mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO.

2. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenia zakładu inżynierii genetycznej:

 zagadnienia formalno-prawne dotyczące zakładu inżynierii genetycznej w świetle ustawy o GMM i GMO,

 procedura ubiegania się o wydanie pozwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej - wymogi formalne,

 wypełnianie wniosku – porady praktyczne punkt po punkcie,

 procedura wydawania opinii przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.

3. Zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakładach inżynierii genetycznej:

 zgłoszenie działań zamkniętego użycia GMM w I kategorii zagrożenia:

- zagadnienia formalno-prawne dotyczące zakładu inżynierii genetycznej w świetle ustawy o GMM i GMO,

- obowiązki podmiotu dokonującego zgłoszenia,

- obowiązujące terminy,

- wymagane dokumenty,

- wypełnianie wniosku – porady praktyczne punkt po punkcie,

 procedura ubiegania się o zgodę ministra właściwego ds. środowiska na zamknięte użycie GMM w kategoriach zagrożenia II-IV oraz zamknięte użycie GMO:

- zagadnienia formalno-prawne dotyczące zakładu inżynierii genetycznej w świetle ustawy o GMM i GMO,

- obowiązki podmiotu dokonującego zgłoszenia,

- obowiązujące terminy,

- wymagane dokumenty,

- wypełnianie wniosku – porady praktyczne punkt po punkcie.

4. Publiczne rejestry zakładów inżynierii genetycznej oraz zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO prowadzone przez ministra właściwego ds. środowiska.

5. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy:

 minister ds. środowiska,

 inspekcja pracy,

 inspekcja sanitarna.

6. Odpowiedzialność użytkownika GMM i GMO.

 

WYKŁADOWCY:

– Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska.

– Główny specjalista w Zespole ds. GMO w Departamencie Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska. Zajmuje się prowadzeniem postępowań o wydanie zgód i zezwoleń na prace z GMM i GMO.