2019-10-14 Uprawnienia mandatowe Inspekcji Weterynaryjnej oraz wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli przestrzegania prawa

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: "Uprawnienia mandatowe Inspekcji Weterynaryjnej oraz wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli przestrzegania prawa", które odbędzie się 14 października 2019 r w Krakowie w siedzibie PTTK ul. Jagiellońska 6,sala nr 6, Ip. 31-010 Kraków w godz. 10.00 -15.00

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 10 października 2019 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Przepisy prawa weterynaryjnego nakładają na różne podmioty szereg obowiązków. W celu zapewnienia ich skutecznego wykonania konieczne jest przeprowadzanie kontroli, w trakcie której może okazać się, że doszło do popełnienia wykroczenia. Jak prawidłowo prowadzić postępowanie mandatowe i nałożyć mandat karny? Kiedy nie należy nakładać mandatu? Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę? Co zrobić, kiedy kontrolowany utrudnia przeprowadzenie kontroli? W jaki sposób Policja może pomóc przy przeprowadzaniu kontroli? Kiedy kontrolę można uznać za nieważną? Jak przeprowadzić egzekucję obowiązków wynikających z przepisów prawa albo decyzji administracyjnej? Co jest informacją publiczną? Kiedy można odmówić udzielenia informacji publicznej? Czy można uzależnić udzielenie informacji publicznej od uiszczenia opłaty? 

Celem szkolenia jest omówienie obowiązujących przepisów i aktualnego orzecznictwa oraz wskazanie możliwych sposobów rozwiązywania problemów pojawiających się przy przeprowadzaniu kontroli, prowadzeniu postępowania mandatowego oraz udzielania informacji publicznej.

Program szkolenia: 

 I. Uprawnienia mandatowe

1. Pojęcie wykroczenia

2. Zakres uprawnień mandatowych Inspekcji Weterynaryjnej

3. Postępowanie mandatowe:

1) postępowanie mandatowe a postępowanie zwyczajne

2) rodzaje mandatów karnych

3) przesłanki nakładania mandatów karnych

4) postępowanie w przypadku odmowy przyjęcia mandatu

5) uchylenie mandatu

4. Zbieg wykroczeń i przestępstw

II.  Przeprowadzanie kontroli przez Inspekcję Weterynaryjną

1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli i podjęcie czynności kontrolnych

2. Zakres uprawnień kontrolnych

3. Przebieg i dokumentowanie kontroli

4. Obowiązki kontrolowanego

5. Ochrona prawna kontrolujących

6. Utrudnianie lub uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli, w tym uniemożliwienie wejście na nieruchomość

7. Asysta Policji przy kontroli

8. Kontrola działalności gospodarczej

9. ABC postępowania egzekucyjnego 

III. Udzielanie informacji publicznej

1. Pojęcie informacji publicznej

2. Informacja publiczna a informacja o środowisku i jego ochronie

3. Forma, tryb i terminy udzielania informacji

4. Przesłanki odmowy udzielenia informacji

5. Problematyka opłat za udzielenie informacji

 Wykładowca:

Radca prawny, Gł. Specjalista w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i stosowaniu prawa z zakresu ochrony środowiska i przyrody