2019-05-24 Przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: "Przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.z uwzględnieniem wprowadzonych zmian", które odbędzie się w dniu 2019-05-24 w godz. 10.00 - 15.00 w siedzibie PTTK ul. Jagiellońska 6,sala nr 6, Ip. 31-010 Kraków

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 22 maja 2019 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Program szkolenia:

Korzystanie z wód, ochrona wód

- wody jako zasoby wodne;

- podział na korzystanie powszechne, zwykłe i szczególne oraz na usługi wodne;

- cele i podstawowe zasady ochrony wód;

- które ujęcia wody wymagają ustalenia strefy ochronnej i jak ta strefa powinna być urządzona;

- czym jest analiza ryzyka oraz kto i kiedy jest zobowiązany do jej opracowania;

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią

- uzgadnianie opracowań planistycznych;

- zakres wymagań lub warunków dla zabudowy planowanej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;

Zmiana stanu wody gruncie

- kiedy występuje zmiana stanu wody na gruncie;

- jakie działania podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta; 

- po jakim czasie następuje przedawnienie roszczeń;

Budownictwo wodne i melioracje wodne

- urządzenia i budowle będące urządzeniami wodnymi; 

- odpowiednie stosownie przepisów dotyczących urządzeń wodnych; 

- kto jest obowiązany utrzymywać urządzenia wodne, a kto urządzenia melioracji wodnych;

- decyzja legalizacyjna urządzeń wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego,    a decyzja o ich likwidacji lub o wykonania urządzeń zapobiegających szkodom; 

Zgody wodnoprawne

- rodzaje zgód wodnoprawnych;

- działania wymagające zgód wodnoprawnych;

- kompetencje PGW WP (kto wydaje zgodę);

- podstawowe dokumenty wymagane do uzyskania zgód wodnoprawnych;

- kryteria zmiany lub cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego;

- następstwo prawne, przeniesie uprawnień na inny zakład;

- obowiązki związane z zakończeniem korzystania z wód; 

Administracyjno-prawne aspekty związane z opłatami za usługi wodne 

- zakres usług, za które należy ponosić opłaty;

- procedura ustalania opłat, składanie oświadczeń;

- procedury reklamacyjne i odwoławcze; 

- konsekwencje korzystania z usług wodnych bez pozwolenia wodnoprawnego lub z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego. 

Wykładowca:

Główny Specjalista w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, uprzednio w Ministerstwie Środowiska. Specjalista w dziedzinie Prawa wodnego, współautor kolejnych ustaw, szczególnie w zakresie budownictwa wodnego, ochrony przed powodzią, spraw własnościowych w dziedzinie gospodarki wodnej, instrukcji gospodarowania wodą oraz odpowiedzialności za szkody.  Autor szeregu artykułów naświetlających zagadnienia Prawa wodnego w fachowych czasopismach, w tym w Gospodarce Wodnej. Wykładowca Prawa wodnego na szkoleniach dla organów, służb gospodarki wodnej i projektantów. Prowadząca zajęcia z zakresu Prawa wodnego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.