2019-06-05 PRAWNE ASPEKTY OCHRONY POWIETRZA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN ZWIĄZANYCH Z TRANSPOZYCJĄ PRAWA UE

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, Krakow

Zapraszamy na szkolenie pt. PRAWNE ASPEKTY  OCHRONY POWIETRZA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN  ZWIĄZANYCH Z TRANSPOZYCJĄ PRAWA UE, które odbędzie się 5 czerwca 2019 r w godz.10.00 - 15.00 w Krakowie na ul. Jagiellońskiej 6, sali nr 6 I p (budynek PTTK)

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 3 czerwca 2019 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Program szkolenia:

I. Ustawa – Prawo ochrony środowiska.

1. Wymagania dotyczące pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza i zgłoszeń instalacji oraz kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza, w tym: standardy jakości powietrza, standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.

2. Zmiany ustawy dotyczące ochrony powietrza wprowadzone w 2014 r. w związku z transpozycją postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w tym:

1) zmiana niektórych wymagań dotyczących pozwoleń na emisję,

2) zmiany dotyczące dużych źródeł spalania paliw:

 podział dużych źródeł spalania paliw na źródła nowe i istniejące,

 zasady łączenia,

 mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy IED.

3. Zmiany ustawy wprowadzone w 2017 r. w związku z transpozycją postanowień dyrektywy 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP), w tym:

1) definicja średniego źródła spalania paliw,

2) zasady łączenia,

3) rozszerzenie zakresu wniosków o wydanie pozwoleń na emisję oraz zakresu zgłoszeń dla średnich źródeł spalania paliw,

4) decyzje eksploatacyjne dla średnich źródeł wymagających zgłoszenia,

5) przepisy derogacyjne,

6) rejestr średnich źródeł spalania paliw,

7) przekazywanie odpowiednich informacji i danych przez organy ochrony środowiska do KOBiZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru średnich źródeł spalania paliw – zakres i terminy.

II. Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, dotycząca średnich źródeł spalania paliw

III. Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji:

1. Szczegółowe wymagania wynikające z dwóch rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji.

2. Zmiany wprowadzone w 2014 r. dotyczące wymagań dla dużych źródeł spalania paliw. 

3. Zmiany wprowadzone w 2018 r. dotyczące wymagań dla średnich źródeł spalania paliw (rozporządzenie z dnia 1 marca 2018 r. zmienione rozporządzeniem z dnia 17 października 2018 r. oraz rozporządzenie z dnia 22 maja 2018 r.), w tym:

 kwalifikacja średnich źródeł spalania paliw do grupy źródeł nowych albo istniejących,

 zaostrzenie wymagań emisyjnych – terminy,

 definicja źródeł szczytowych i szczególne uwarunkowania emisyjne i pomiarowe dla takich źródeł,

  zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, w tym objęcie obowiązkiem pomiarowym średnich źródeł wymagających zgłoszenia.

Wykładowca:

Radca Ministra w Departamencie Ochrony Powietrza Ministerstwa Środowiska