2019-06-07 Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym wraz z najnowszymi zmianami przepisów i zasadami dobrej praktyki.

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym wraz z najnowszymi zmianami przepisów i zasadami dobrej praktyki., które odbędzie się w dniu 2019-06-07 w godz. 10.00 - 15.30 w siedzibie PTTK ul. Jagiellońska 6,sala nr 6, Ip. 31-010 Kraków

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 4 czerwca 2019 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83. O przyjęcie na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 W trakcie szkolenia omówione zostaną ostatnie zmiany przepisów z zakresu ooś.

Szkolenie pt. „Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym" pozwoli uczestnikom zapoznać się z procedurą oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszar Natura 2000), która uległa istotnym zmianom, począwszy od 1 stycznia 2018 r. w zakresie oceny przedsięwzięć pod kątem ich oddziaływania na wody. 

W trakcie szkolenia omówione zostaną również aspekty praktyczne związane z ww. procedurami (w tym DOŚWIADCZENIA ZE STOSOWANIA ORAZ INTERPRETACJE PRZEPISÓW), zagadnienia związane z klimatem oraz bioróżnorodnością w ocenach oddziaływania na środowisko oraz zasady oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000.Zagadnienia prezentowane na szkoleniu uwzględniają nowe przepisy ustawy Prawo wodne, inne nowe zmiany przepisów ooś, które pojawiły się jesienią 2018 r. jak również najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie ooś, zasady dobrej praktyki w ooś oraz wytyczne.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy szczególnie urzędników wydających decyzje środowiskowe lub uczestniczących w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (w tym także pracowników Wód Polskich), ponownej oceny czy oceny na obszar Natura 2000, wykonawców raportów, inwestorów czy pracowników instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie, ale także studentów i wszystkich innych zainteresowanych tą tematyką. Szkolenie jest niezbędne dla tych, którzy chcą znać aktualne regulacje w zakresie ooś!

 Program szkolenia:

1.      WPROWADZENIE, SYSTEM OOŚ W UE  i W POLSCE – PODSTAWY PRAWNE, 

2. NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE OOŚ (m. in. ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw)

3. KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ W OOŚ - ZARYS

4. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 PODZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ, PRZEDSIĘWZIĘCIA PODLEGAJĄCE OOŚ

 POSTĘPOWANIA, W RAMACH KTÓRYCH PRZEPROWADZA SIĘ OOŚ

 ORGANY PRZEPROWADZAJĄCE OOŚ

 SCREENING

 ZAKRES RAPORTU, SCOPING

 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

 OPINIOWANIE PRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY 

 UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

 ZAKRES DECYZJI Z OOŚ I BEZ OOŚ

5. PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

6. OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA OBSZARY NATURA 2000

 EUROPEJSKA SIEĆ EKOLOGICZNA NATURA 2000

 PROCEDURA OCENY NA OBSZAR NATURA 2000

Wykładowca:

Dr Joanna Sztyber – radca generalnego dyrektora w Wydziale ds. Orzecznictwa Administracyjnego Departamentu Ocen Oddziaływania Na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie odpowiedzi Komisji Europejskiej w związku ze skargami dotyczącymi ooś dla inwestycji ubiegających się o dofinansowanie, przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych) oraz bogatą praktykę jako wykładowca (ponad 300 godzin szkoleń z dziedziny ocen oddziaływania na środowisko).