2019-04-26 GOSPODAROWANIE ZWIERZYNĄ W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW.PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PRAWA ŁOWIECKIEGO

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: "GOSPODAROWANIE ZWIERZYNĄ W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW.PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PRAWA ŁOWIECKIEGO", które odbędzie się 26 kwietnia 2019 r w Krakowie w siedzibie PTTK ul. Jagiellońska 6,sala nr 6, Ip. 31-010 Kraków w godz. 10.00 -15.00

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 24 kwietnia 2019 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

 Nowelizacja ustawy – Prawo łowieckie z marca 2018 r. wprowadziła szereg istotnych zmian w zakresie gospodarki łowieckie. Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę podziału województwa na obwody łowieckie? Czy właściciel nieruchomości może wnieść skutecznie sprzeciw przeciwko włączeniu jego nieruchomości do obwodu łowieckiego? Co znaczy, że z nieruchomości nie można korzystać w dotychczasowym zakresie po jej włączeniu do obwodu łowieckiego? W jaki sposób starosta ma przyjąć oświadczenie o ustanowieniu zakazu polowania na nieruchomości? Jakie dokumenty są konieczne przy złożeniu takiego oświadczenia? Jak szacować szkody łowieckie? 

Z tymi i innymi problemami spotkają się organy samorządu terytorialnego oraz inne podmioty podczas wykonywania zadań z zakresu gospodarki łowieckiej. Do tego dochodzą inne problemy związane ze stosowaniem ustawy – Prawo łowieckie. W jaki sposób samorządy mogą mieć wpływ na planowaną wielkość pozyskania zwierzyny? Czy osoba zamierzająca hodować charty powinna najpierw uzyskać zezwolenie, czy raczej nabyć psa? Czy mimo utraty mocy obowiązującej art 27 ust. 1 ustawy – Prawo łowieckie obwody łowieckie nadal istnieją?  Jak obliczyć czynsz dzierżawny? Czy ogrodzone pole wchodzi w skład obwodu łowieckiego? Jak mobilizować dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich do wykonywania planów łowieckich? Na wiele z tych pytań, wynikających z praktyki, trudno szukać odpowiedzi w dostępnej literaturze. Celem szkolenia jest dostarczenie unikatowej wiedzy z zakresu stosowania ustawy – Prawo łowieckie oraz wskazanie możliwych sposobów rozwiązywania problemów.

Adresaci szkolenia: pracownicy gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, nadleśnictw, koła łowieckie

Program:

 I. Wprowadzenie – zasady gospodarki łowieckiej

II. Tworzenie i wydzierżawianie obwodów łowieckich:

1. Procedura podziału województwa na obwody łowieckie:

a) przygotowanie projektu uchwały o podziale województwa na obwody łowieckie

b) opiniowanie i uzgadnianie projektu uchwały

c) opiniowanie projektu przez społeczeństwo

d) przesłanki uwzględnienia zgłoszonych uwag

e) podjęcie uchwały

2. Problematyka odszkodowania dla właściciela nieruchomości z tytułu jej objęcia obwodem łowieckim, wypłacanie odszkodowań przez samorząd województwa

3. Ustanowienie zakazu wykonywania polowania na nieruchomości:

a) charakter prawny zakazu

b) procedura składania oświadczenia o ustanowieniu zakazu

c) obowiązki informacyjne starosty

d) prawne skutki ustanowienia zakazu

4. Problematyka ważności uchwał o podziale województwa na obwody łowieckie po 21 stycznia 2016 r.

5. Problematyka obszarów niewchodzących w skład obwodów łowieckich

6. Wydzierżawianie obwodów łowieckich

7. Problematyka ceny żyta przy ustalaniu wysokości czynszu dzierżawnego

III. Szkody łowieckie

1. Definicja szkód łowieckich, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa

2. Prawne aspekty szacowania szkód:

a) zgłoszenie szkody

b) przeprowadzanie oględzin oraz szacowania ostatecznego

c) ustalanie wysokości odszkodowania

d) przesłanki wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej

3. Nowe rozporządzenie w sprawie szacowania szkód

4. Rozpatrywanie odwołań przez Lasy Państwowe od ustalonej wysokości odszkodowań

5. Odpowiedzialność solidarna Polskiego Związku Łowieckiego za szkody łowieckie

6. Szkody łowieckie a szkody komunikacyjne oraz szkody na osobie, wyrządzone przez zwierzęta łowne

IV. Plany łowieckie:

1. Opiniowanie, zatwierdzanie i zmiana rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych w świetle najnowszych zmian

2. Środki służące zapewnieniu wykonania rocznych planów łowieckich, możliwość rozwiązania umowy dzierżawy albo cofnięcia decyzji o wyłączeniu obwodu z wydzierżawienia

V. Wydawanie decyzji z zakresu łowiectwa

1. Zezwolenie starosty na utrzymywanie lub hodowlę chartów lub ich mieszańców

2. Zezwolenie starosty na przetrzymywanie zwierzyny w celu udzielenia jej pomocy

3. Zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierzyny

4. Odstrzał redukcyjny zwierzyny na podstawie art 45 ust. 3 ustawy – Prawo łowieckie

VI. Pozostałe zagadnienia

1. Informowanie o terminach planowanych polowań zbiorowych, sprzeciw właściciela nieruchomości co do wykonywania polowania zbiorowego

2. Gospodarka łowiecka a zwalczanie ASF

Forma szkolenia: wykład, konwersatorium, rozwiązywanie kazusów 

 Wykładowca:

Radca prawny, Gł. Specjalista w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i stosowaniu prawa z zakresu ochrony środowiska i przyrody