2019-04-10 Ochrona środowiska przed hałasem. Przegląd przepisów, aspektów metodycznych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Dyrektywy 2002/49/WE

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: "Ochrona środowiska przed hałasem. Przegląd przepisów, aspektów metodycznych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Dyrektywy 2002/49/WE" , które odbędzie się w dniu 2019-04-10 w godz. 10.00 - 15.00 w siedzibie PTTK ul. Jagiellońska 6,sala nr 6, Ip. 31-010 Kraków

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 8 kwietnia 2019 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Program szkolenia:

[1] Wprowadzenie – zasady ochrony środowiska przed hałasem – ogólny przegląd aktualnych przepisów prawnych, w szczególności ustawy Poś

[2] Wskaźniki oceny hałasu, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników wynikających z przepisów ustawowych

[3] Dopuszczalne poziomy dźwięku:

- podstawy zdrowotne z punktu widzenia danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),

- aktualne wartości dopuszczalne

- przypisywanie wartości dopuszczalnych terenom i obiektom o różnej funkcji (stosowane procedury),

- nowa jakość w ocenie stanu akustycznego środowiska – art. 114.4 ustawy Poś, wprowadzony 12 września 2015.

[4] Oceny stanu akustycznego środowiska:

- mapy akustyczne,

- programy ochrony środowiska przed hałasem (art. 117-120 ustawy Poś.)

- obszary ciche w aglomeracji i poza nimi.

[5] Przewidywane zmiany metod oceny – działania wynikające z Dyrektywy 2002/49/WE, z terminie zakończenia w r. 2018).

[6] Metody pomiarów i oceny hałasu w środowisku (art. 148 oraz 176 ustawy Pos.)

- Ogólne wymagania odnoszące się do pomiarów,

- Dokładności metod,

- Akredytacja metod pomiarowych

- Niepewność pomiaru.

[7] Obszary ograniczonego użytkowania

[8] Zagadnienia akustyczne w ocenach oddziaływania inwestycji na środowisko (przegląd ogólny),

[9] Metody ograniczania hałasu w środowisku - przegląd

Wykładowca: dr inż. Radosław Kucharski

Kierownik Zakładu Akustyki Środowiska w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym. Od roku 1992 – współpraca z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, w ramach której sprawuje merytoryczny nadzór nad systemem monitorowania hałasu oraz prowadzi współpracę międzynarodową w szczególności w ramach sieci EIONET (współpraca z Europejską Agencją Środowiska) jako NRC (National Reference Center), lecz także – współpracując z grupami roboczymi powoływanymi przez KE. Przewodniczący komitetu Technicznego nr 115 ds. hałasu w Środowisku PKN. Biegły Wojewody w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Obecnie członek Krajowej Komisji Ochrony Środowiska przy Ministrze Środowiska oraz członek Mazowieckiej Komisji OOŚ.