2019-04-05 Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – podstawy

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie:"Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – podstawy" , które odbędzie się w dniu 2019-04-05 w godz. 10.00 - 15.00 w siedzibie PTTK ul. Jagiellońska 6,sala nr 6, Ip. 31-010 Kraków.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 3 kwietnia 2019 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Program szkolenia:

1) Podstawowe informacje o rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 (CLP) oraz obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów tego rozporządzenia:

- kto jest odpowiedzialny za klasyfikację substancji/mieszanin chemicznych,

- kto jest odpowiedzialny za oznakowanie i opakowanie substancji/mieszanin chemicznych,

- załącznik VI do rozporządzenia CLP – substancje posiadające zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie,

- wykaz klasyfikacji i oznakowania,

2) Podstawy klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych:

- kryteria klasyfikacji substancji chemicznych,

- sposób klasyfikacji mieszanin,

- gdzie znaleźć dane wykorzystywane podczas klasyfikacji.

3)Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych - jakie informacje znajdują się na etykietach substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.

4) Przepisy dotyczące oznakowania w miejscu pracy pojemników i zbiorników służących do pracy z takimi substancjami/mieszaninami oraz do ich przechowywania.

5) Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw – jakie dokumenty mają obowiązek dostarczyć dostawcy substancji/mieszanin chemicznych odbiorcom.

6) Karta charakterystyki – istotne informacje z punktu widzenia odbiorcy, użytkownika substancji/mieszanin stwarzających zagrożenie, znajdujące się w kartach charakterystyki:

- etykieta a sekcja 2.2 karty charakterystyki,

- informacje wykorzystywane do klasyfikacji substancji/mieszanin chemicznych zawarte w kartach charakterystyki,

- gdzie znaleźć w karcie charakterystyki informacje o warunkach magazynowania substancji/mieszanin chemicznych,

- gdzie znaleźć informacje o wartościach NDS,

- informacje dotyczące transportu towarów niebezpiecznych zawarte w kartach charakterystyki.

Wykładowca:

Naczelnik Wydziału Klasyfikacji i Oznakowania w Departamencie ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych

Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi.