2019-05-13 Uprawnienia mandatowe Inspekcji Weterynaryjnej oraz wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli przestrzegania prawa

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: "Uprawnienia mandatowe Inspekcji Weterynaryjnej oraz wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli przestrzegania prawa", które odbędzie się 13 maja 2019 r w Krakowie w siedzibie PTTK ul. Jagiellońska 6,sala nr 6, Ip. 31-010 Kraków w godz. 10.00 -15.00

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 8 maja 2019 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Przepisy prawa weterynaryjnego nakładają na różne podmioty szereg obowiązków. W celu zapewnienia ich skutecznego wykonania konieczne jest przeprowadzanie kontroli, w trakcie której może okazać się, że doszło do popełnienia wykroczenia. Jak prawidłowo prowadzić postępowanie mandatowe i nałożyć mandat karny? Kiedy nie należy nakładać mandatu? Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę? Co zrobić, kiedy kontrolowany utrudnia przeprowadzenie kontroli? W jaki sposób Policja może pomóc przy przeprowadzaniu kontroli? Kiedy kontrolę można uznać za nieważną? Co jest informacją publiczną? Kiedy można odmówić udzielenia informacji publicznej? Czy można uzależnić udzielenie informacji publicznej od uiszczenia opłaty? 

Celem szkolenia jest omówienie obowiązujących przepisów i aktualnego orzecznictwa oraz wskazanie możliwych sposobów rozwiązywania problemów pojawiających się przy przeprowadzaniu kontroli, prowadzeniu postępowania mandatowego oraz udzielania informacji publicznej.

Program:

I. Uprawnienia mandatowe

1. Pojęcie wykroczenia

2. Zakres uprawnień mandatowych Inspekcji Weterynaryjnej

3. Postępowanie mandatowe:

1) postępowanie mandatowe a postępowanie zwyczajne

2) rodzaje mandatów karnych

3) przesłanki nakładania mandatów karnych

4) postępowanie w przypadku odmowy przyjęcia mandatu

5) uchylenie mandatu

4. Zbieg wykroczeń i przestępstw

II.  Przeprowadzanie kontroli przez Inspekcję Weterynaryjną

1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli i podjęcie czynności kontrolnych

2. Zakres uprawnień kontrolnych

3. Przebieg i dokumentowanie kontroli

4. Obowiązki kontrolowanego

5. Ochrona prawna kontrolujących

6. Utrudnianie lub uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli, w tym uniemożliwienie wejście na nieruchomość

7. Asysta Policji przy kontroli

8. Kontrola działalności gospodarczej

III. Udzielanie informacji publicznej

1. Pojęcie informacji publicznej

2. Informacja publiczna a informacja o środowisku i jego ochronie

3. Forma, tryb i terminy udzielania informacji

4. Przesłanki odmowy udzielenia informacji

5. Problematyka opłat za udzielenie informacji 

 

 Wykładowca:

Radca prawny, Gł. Specjalista w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i stosowaniu prawa z zakresu ochrony środowiska i przyrody