2019-03-04 NAJNOWSZE ZAŁOŻENIA PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH NIEPAŃSTWOWYCH

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: NAJNOWSZE ZAŁOŻENIA PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH NIEPAŃSTWOWYCH , które odbędzie się 4 marca 2019 r  w Krakowie, siedziba PTTK ul. Jagiellońska 6, sala nr 6, I p. w godz. 10.00 -15.00.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 28 lutego 2019 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Zakres szkolenia:

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników starostw powiatowych, Lasów Państwowych, leśnych wspólnot gruntowych oraz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących gospodarkę leśną. W ramach szkolenia zostaną poruszone wskazania dotyczące gospodarki leśnej wynikające z najnowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego oraz z oczekiwanych zmian prawnych. Nastąpi także omówienie trybu postępowania w sferze ochrony, planowania i nadzoru oraz poprawności stosowania przepisów procedury administracyjnej przy realizacji spraw z zakresu leśnictwa. Będą wyjaśniane trudne kwestie związane ze stosowaniem różnych przepisów materialnych towarzyszących problematyce gospodarki leśnej. Tematyka szkolenia będzie miała charakter ściśle praktyczny i będzie oparta na analizie konkretnych przypadków.

Program szkolenia:

I. Założenia ogólne 

1) wskazania  dotyczące gospodarki leśnej w świetle polskich i unijnych regulacji prawnych

2) wprowadzone i projektowane zmiany prawne

II. Uwarunkowania gospodarki leśnej w zakresie planowania 

1) założenia gospodarki leśnej

2) wskazania planistyczne przy prowadzeniu gospodarki leśnej

3) korzystanie z usług doradztwa, w tym z uwzględnieniem przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

4) sporządzanie dokumentacji urządzeniowej

5) przegląd najnowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego – kierunki po 1 stycznia 2018 r.

III. Kwestie nadzorcze w gospodarce leśnej 

1) stosowanie instrumentów nadzorczych

2) postępowanie dowodowe oraz wydawanie decyzji administracyjnych w leśnictwie

3) przygotowywanie innych pism związanych z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną, w tym m. in. protokołów oględzin i ekspertyz, a także wniosków dotyczących pozyskania drewna oraz zmiany lasu na użytek rolny

4) korzystanie z tzw. przypadków losowych – okoliczności i możliwości

5) kwestie dotyczące cechowania drewna

6) przegląd orzecznictwa sądowo-administracyjnego (po 1 stycznia 2018 r.)

IV. Wpływ innych przepisów materialnych na prowadzenie gospodarki leśnej 

1) uwarunkowania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie

2) założenia związane ze stosowaniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

3) odniesienia do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

4) wskazania wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych

5) stosowanie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń

6) przegląd najnowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego – kierunki po 1 stycznia 2018 r.

Wykładowca:  

radca prawny i ekspert w zakresie prawa leśnego i rolnego; posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej, w tym w Ministerstwie Środowiska w Departamencie Leśnictwa oraz w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Gospodarki Ziemią.  Obecnie koordynator zespołu radców prawnych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.